Το The Press Project  δημοσίευσε αναλυτικό πίνακα, στον οποίο θα βρείτε τη σύγκριση παράγραφο προς παράγραφο μεταξύ των τριών προτάσεων. Η πρώτη πρόταση είναι αυτή που κατατέθηκε στις 7 Ιουνίου από την Ελληνική πλευρά και απορρίφθηκε από το Eurogroup. Η δεύτερη είναι η πρόταση των θεσμών όπως μας παραδόθηκε στις 28 Ιουνίου που απορρίφθηκε από το 61,3% των Ελλήνων και η τρίτη πρόταση είναι αυτή που έστειλε προς τον ESM αργά το βράδυ της Τετάρτης 9 Ιουλίου. Εξαιτίας της ταχύτητας της επεξεργασίας μπορεί να έχουν γίνει λάθη τα οποία θα θέλαμε να μας επισημάνετε εφόσον τα εντοπίσετε.

Αυτή είναι η πρώτη επεξεργασία των προτάσεων και δεν είναι αλυτική στα επιμέρους μέτρα. Επικεντρωθήκαμε κυρίως στη σύγκριση των κειμένων των προτάσεων. Θα προσθέσουμε περισσότερες λεπτομέρειες στη δεύτερη ανάγνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή τη στιγμή υπάρχει αναρτημένο όλο το κείμενο με συγκρίσεις. Η μετάφραση είναι αναρτημένη μέχρι και τις μεταρρυθμίσεις για τη δημόσια διοίκηση. Σε λίγη ώρα θα αναρτηθεί και η υπόλοιποη μετάφραση

Η παλιά πρότασή μαςΣε τι είπαμε ΟΧΙΤι προτείνουμε τώρα
Συμπληρωματίκός Προϋπολογισμός 2015 και προϋπολογισμοί 2016-2019
Adopt effective as of July 1, 2015 a supplementary 2015 budget and a 2016–19 medium-term fiscal strategy, supported by a sizable and credible package of measures. The new fiscal path is premised on a primary surplus target of 1, 2, 3, and 3.5 percent of GDP in 2015, 2016, 2017 and 2018. The package includes VAT reforms (¶2), other tax policy measures (¶3), pension reforms (¶4), public administration reforms (¶5), reforms addressing shortfalls in tax collection enforcement (¶6), and other parametric measures as specified below.Adopt effective as of July 1, 2015 a supplementary 2015 budget and a 2016–19 medium-term fiscal strategy, supported by a sizable and credible package of measures. The new fiscal path is premised on a primary surplus target of 1, 2, 3, and 3.5 percent of GDP in 2015, 2016, 2017 and 2018. The package includes VAT reforms (¶2), other tax policy measures (¶3), pension reforms (¶4), public administration reforms (¶5), reforms addressing shortfalls in tax collection enforcement (¶6), and other parametric measures as specified below.Adopt effective as of July 1, 2015 a supplementary 2015 budget and a 2016–19 medium-term fiscal strategy, supported by a sizable and credible package of measures. The new fiscal path is premised on a primary surplus target of (1, 2, 3), and 3.5 percent of GDP in 2015, 2016, 2017 and 2018. The package includes VAT reforms (¶2), other tax policy measures (¶3), pension reforms (¶4), public administration reforms (¶5), reforms addressing shortfalls in tax collection enforcement (¶6), and other parametric measures as specified below.
Σημείωση: Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των προβλέψεων για τους δημοσιονομικούς στόχους στα τρία προγράμματα αλλά υπάρχει μια περίεργη παρένθεση στα τρία πρώτα χρόνια στην τελική μας πρόταση.
Μετάφραση της νέας πρότασης της Ελλάδας: Να υιοθετηθούν από την 1η Ιουλίου ένα συμπληρωματικός προϋπολογισμός και μια μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική για το 2016-2019 που θα υποστηριχθεί από ένα ευμεγέθες και αξιόπιστο πρόγραμμα μέτρων. Το νέο δημοσιονομικό «μονοπάτι» θα πρέπει να χαραχθεί για έναν στόχο δημοσιονομικού πλεονάσματος ύψους 1,2,3 και 3,5% του ΑΕΠ για το 2015, το 2016, το 2017 και το 2018. Το πακέτο περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις στο ΦΠΑ, φορολογικά μέτρα, μεταρρυθμίσεις για το συνταξιοδοτικό, μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, μεταρρυθμίσεις που θα αντιμετωπίζει τις ελλείψεις στη συλλογή φόρων και άλλα παραμετρικά μέτρα που εξειδικεύονται παρακάτω.
1 The fiscal path to reach the medium term primary surplus target of 3.5% will be discussed with the institutions, in light of recent economic developments.
Σημείωση 1: Μόνο στην νέα πρόταση αναφορά για την επανεξέταση του στόχου 3,5% για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2018 μετά από αξιολόγηση των οικονομικών εξελίξεων με τη σύμφωνη γνώμη των Θεσμών
Μεταρρύθμιηση ΦΠΑ
Adopt legislation to reform the VAT system that will be effective as of July 1, 2015. The reform will target a net revenue gain of 0.93 percent of GDP on an annual basis from parametric changes. The new VAT system will: (i) unify the rates at a standard 23 percent rate and a reduced 13 percent rate for food, energy, water, and hotels, and a super-reduced rate of 6 percent for pharmaceuticals, books, and theater; (ii) streamline exemptions to broaden the base; and (iii) maintain the 30% discount on islands.Adopt legislation to reform the VAT system that will be effective as of July 1, 2015. The reform will target a net revenue gain of 1 percent of GDP on an annual basis from parametric changes. The new VAT system will: (i) unify the rates at a standard 23 percent rate, which will includerestaurants, hotels and catering, and a reduced 13 percent rate for basic food, energy, and water (excluding sewage),and a super-reduced rate of 6 percent for pharmaceuticals, books, and theater; (ii) streamline exemptions to broaden the base and raise the tax on insurance; and (iii) eliminate discounts, including on islands.

The increase of the VAT rate described above may be reviewed at the end of 2016, provided that equivalent additional revenues are collected through measures taken against tax evasion and to improve collectability of VAT. Any decision to review shall take place in consultation with the institutions.

Adopt legislation to reform the VAT system that will be effective as of July 1, 2015. The reform will target a net revenue gain of 1 percent of GDP on an annual basis from parametric changes. The new VAT system will: (i) unify the rates at a standard 23 percent rate, which will include restaurants and catering, and a reduced 13 percent rate for basic food, energy, hotels, and water (excluding sewage), and a super-reduced rate of 6 percent for pharmaceuticals, books, and theater; (ii) streamline exemptions to broaden the base and raise the tax on insurance; and (iii) Eliminate discounts on islands, starting with the islands with higher incomes and which are the most popular tourist destinations, except the most remote ones. This will be completed by end-2016, as appropriate and targeted fiscally neutral measures to compensate those inhabitants that are most in need are determined. The new VAT rates on hotels and islands will be implemented from October 2015.

The increase of the VAT rate described above may be reviewed at the end of 2016, provided that equivalent additional revenues are collected through measures taken against tax evasion and to improve collectability of VAT. Any decision to review and revise shall take place in consultation with the institutions.

Ζητήσανε επιπλέον:

 • Τα έσοδα από το ΦΠΑ στο 1% του ΑΕΠ
 • Τα ξενοδοχεία στο 23%
 • Κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά

 

Δίνουμε

 • Τα έσοδα από το ΦΠΑ στο 1% του ΑΕΠ
 • Σταδιακή κατάργησα μέχρι το 2016 του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά ξεκινώντας από τα νησιά-τουριστικούς προορισμούς. Η εφαρμογήτου μέτρου θα γίνει από την επόμενη σεζόν και δεν θα αυξηθει ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά.

Δεν δίνουμε

 • Τα ξενοδοχεία παραμένουν στο 13%
 • Προαναγγέλλεται νομοθεσία που θα εξισορροπεί τις απώλειες της κατάργησης της μείωσης ΦΠΑ.
Να υιοθετηθεί μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ που θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου 2015. Η μεταρρύθμιση θα έχει στόχο κέρδη ύψους 1% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση από τις παραμετρικές αλλαγές. Το νέο σύστημα ΦΠΑ θα: 1. ενοποιεί τους συντελεστές στο 23% και θα περιλαμβάνειεστιατόρια και catering, έναν μειωμένο στο 13% για τα βασικά τρόφιμα, την ενέργεια, ξενοδοχεία και το νερό (εξαιρουμένης της αποχέτευσης) και ένα υπερμειωμένο συντελεστή 6% για τα φάρμακα, τα βιβλία και τα θέατρα 2. θα εξορθολογίζει τις εξαιρέσεις για τη διεύρυνση της βάσης και την αύξηση του φόρου επί της ασφάλισης και 3. την εξάλειψη των εξαιρέσεων, συμπεριλαμβανομένων των νησιών, ξεκινώντας από τα νησιά με τα υψηλότερα εισοδήματα που συνιστούν τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, με εξαίρεση τα πιο απομακρυσμένα. Αυτό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2016, καθώς διατυπώνονται πιο εξειδικευμένα  και στοχευμένα μέτρα που να είναι δημοσιονομικά ουδέτερα για να μην επιβαρύουν τους κατοίκους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ο νέος ΦΠΑ στα ξενοδοχεία και τα νησιά θα εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο του 2015.

Η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ που περιγράφεται μπορεί να αναθεωρηθεί στο τέλος του 2016 υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει είσπραξη ισοδυνάμων μέσω μέτρων που θα ληφθούν κατά της φοροδιαφυγής και της βελτίωσης της συλλογής του ΦΠΑ. Κάθε απόφαση αναθεώρησης και αναπροσαρμογής θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τους θεσμούς.

Δημοσιονομικά μέτρα
Adopt legislation to
• close possibilities for income tax avoidance (e.g., tighten the definition of farmers), take measures to increase the corporate income tax in 2015 and ;; raise the solidarity surcharge;
Adopt legislation to:
• close possibilities for income tax avoidance (e.g., tighten the definition of farmers), take measures to increase the corporate income tax in 2015 and require 100 percent advance payments for corporate income as well as individual business income tax by end-2016; eliminate the preferential tax treatment of farmers in the income tax code; raise the solidarity surcharge;
Adopt legislation to:
• close possibilities for income tax avoidance (e.g., tighten the definition of farmers), take measures to increase the corporate income tax in 2015 and require 100 percent advance payments for corporate income and gradually for individual business income tax by 2017; phase out the preferential tax treatment of farmers in the income tax code by 2017; raise the solidarity surcharge;
Ζητήσανε επιπλέον:

 • Την αύξηση της προκαταβολής φόρου στο 100% για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες μέχρι το τέλος του 2016
 • Κατάργηση των φοροαπαλλαγών στους αγρότες
Δίνουμε

 • Δίνουμε την αύξηση της προκαταβολής φόρου αλλά ένα χρόνο μετά και
 • Επιλέγεται η σταδιακή κατάργηση των φοροαπαλλαγών στους αγρότες μέχρι το 2017
Να υιοθετηθεί νομοθεσία προκειμένου:

 • να κλείσουν οι πιθανότητες για φοροδιαφυγή (για παράδειγμα με τον περιορισμό του ορισμού του αγρότη), να ληφθούν μέτρα για την αύξηση του φόρου επιχειρήσεων το 2015 και να απαιτηθεί η 100% προκαταβολή πληρωμής για το εταιρικό εισόδημα και σταδιακά για το ατομικό εισόδημα ελευθέρων επαγγελματιών μέχρι το τέλος του 2017. Να καταργηθεί σταδιακά η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των αγροτών από τον κώδικα φορολογίας ως το 2017, να αυξηθεί η εισφορά αλληλεγγύης.
• abolish subsidies for excise on diesel oil for farmersand better target eligibility to halve heating oil subsidies expenditure in the budget 2016;• abolish subsidies for excise on diesel oil for farmers and better target eligibility to halve heating oil subsidies expenditure in the budget 2016;
Ζητάνε επιπλέον:

 • Κατάργηση των εκπτώσεων για το πετρέλαιο στους αγρότες
 • Μείωση 50% στο επίδομα θέρμανσης
Δίνουμε:

Ότι ζητάνε (ωστόσο η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα καταργηθεί η εξίσωση φόρου πετρελαίου θέρμανσης-κίνησης και ότι έτσι το επίδομα θα καταργηθεί συνολικά)

 • να καταργηθεί η εξαίρεση για τη φορολόγηση του πετρελαίου θέρμανσης για τους αγρότες και να υπάρξει καλύτερος έλεγχος των δικαιούχων προκειμένου στον προϋπολογισμό του 2016 να μειωθούν στο μισό τα έξοδα για τους δικαιούχους
• In view of any revision of the zonal property values, adjust the property tax rates if necessary to safeguard the 2015 and 2016 property tax revenues at €2.65 billion and adjust the alternative minimum personal income taxation.• In view of any revision of the zonal property values, adjust the property tax rates if necessary to safeguard the 2015 and 2016 property tax revenues at €2.65 billion and adjust the alternative minimum personal income taxation• Ιin view of any revision of the zonal property values, adjust the property tax rates if necessary to safeguard the 2015 and 2016 property tax revenues at €2.65 billion and adjust the alternative minimum personal income taxation.
Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τριών προτάσεων
 • σε περίπτωση αναθεώρησης των αντικειμενικών αξιών, να υπάρξει προσαρμογή του φόρου ακινήτων προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το 2015 και το 2016 θα εισπραχθούν 2,65 δισ. ευρώ από το φόρο ακινήτων και να προσαρμοστεί η εναλλακτική φορολογία για το ελάχιστο ατομικό εισόδημα
• eliminate the cross-border withholding tax introduced by the installments act (law XXXX/2015) and reverse the recent amendments to the ITC in the public administration act (law XXXX/2015), including the special treatment of agricultural income.• eliminate the cross-border withholding tax introduced by the installments act (law XXXX/2015) and reverse the recent amendments to the ITC in the public administration act (law XXXX/2015), including the special treatment of agricultural income.• eliminate the cross-border withholding tax introduced by the installments act (law XXXX/2015) and reverse the recent amendments to the ITC in the public administration act (law XXXX/2015), including the special treatment of agricultural income.
Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τριών προτάσεων. Και στις τρεις προτάσεις προτείνεται η κατάργηση της τροπολογίας Βαλαβάνη για την φορολόγηση των τριγωνικών συναλλατών
 • να καταργηθεί η διασυνοριακή παρακράτηση φόρου που θεσπίστηκε με πράξη (νόμος ΧΧΧΧ/2015) και η ανατροπή των πρόσφατων τροποποιήσεων του ITC (νόμος XXXX / 2015), συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής μεταχείρισης των αγροτικών εισοδημάτων.
• adopt outstanding reforms on the codes on income tax, and tax procedures: introduce a new Criminal Law on Tax Evasion and Fraud to amend the Special Penal Law 2523/1997 and any other relevant legislation, and replace Article 55, ¶s 1 and 2, of the TPC, with a view, inter alia, to modernize and broaden the definition of tax fraud and evasion to all taxes; abolish all Code of Book and Records fines, including those levied under law 2523/1997 develop the tax framework for collective investment vehicles and their participants consistently with the ITC and in line with best practices in the EU.• adopt outstanding reforms on the codes on income tax, and tax procedures: introduce a new Criminal Law on Tax Evasion and Fraud to amend the Special Penal Law 2523/1997 and any other relevant legislation, and replace Article 55, ¶s 1 and 2, of the TPC, with a view, inter alia, to modernize and broaden the definition of tax fraud and evasion to all taxes; abolish all Code of Book and Records fines, including those levied under law 2523/1997 develop the tax framework for collective investment vehicles and their participants consistently with the ITC and in line with best practices in the EU.• adopt outstanding reforms on the codes on income tax, and tax procedures: introduce a new Criminal Law on Tax Evasion and Fraud to amend the Special Penal Law 2523/1997 and any other relevant legislation, and replace Article 55, ¶s 1 and 2, of the TPC, with a view, inter alia, to modernize and broaden the definition of tax fraud and evasion to all taxes; abolish all Code of Book and Records fines, including those levied under law 2523/1997 develop the tax framework for collective investment vehicles and their participants consistently with the ITC and in line with best practices in the EU.
Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τριών προτάσεων.
 • να υιοθετηθούν οι εκκρεμείς μεταρρυθμίσεις στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος και των διαδικασιών φορολόγησης. να εισαχθεί ένας νέος ποινικός νόμος για την φοροδιαφυγή και απάτη για να τροποποιηθεί ο Ειδικός Νόμος 2523/1997 και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία και η αντικατάσταση των άρθρων 55, παράγραφος 1 και 2 του TPC με την οπτική, μεταξύ άλλων, του εκμοντερνισμού και της διεύρυνσης του ορισμούς της φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους. Να καταργηθούν όλα τα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίου και Στοιχείων περιλαμβανομένων αυτών που εισπράττονται υπό τον νόμο 2523/1997, να αναπτυχθεί το πλάισιο φορολόγησης των συλλογικών επενδύσεων και των συμμετεχόντων σε αυτά που να είναι συμβατό με το ITC και σε ευθυγράμμιση με τις καλύτερες πρακτικές στην ΕΕ
• adopt legislation to upgrade the organic budget law to: (i) introduce a framework for independent agencies; (ii) phase out ex-ante audits of payments by the Hellenic Court of Auditors and account officers (ypologos); (iii) give GDFSs exclusive financial service capacity and GAO powers to oversee public sector finances; and (iv) phase out fiscal audit offices by January 2017.• adopt legislation to upgrade the organic budget law to: (i) introduce a framework for independent agencies; (ii) phase out ex-ante audits of the Hellenic Court of Auditors and account officers (ypologos); (iii) give GDFSs exclusive financial service capacity and GAO powers to oversee public sector finances; and (iv) phase out fiscal audit offices by January 2017.• adopt legislation to upgrade the organic budget law to: (i) introduce a framework for independent agencies; (ii) phase out ex-ante audits of the Hellenic Court of Auditors and account officers (ypologos); (iii) give GDFSs exclusive financial service capacity and GAO powers to oversee public sector finances; and (iv) phase out fiscal audit offices by January 2017.
Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των τριών προτάσεων. Προστίθεται η λέξη: έλεγχος «στις πληρωμές»
 • να υιοθετηθεί νομοθεσία για την αναβάθμιση του νόμου για τον προϋπολογισμό ώστε 1. να εισάγει ένα πλαίσιο για τις ανεξάρτητες αρχες 2. σταδιακή κατάργηση των εκ των προτέρων ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου 3. να παραχωρηθεί η αποκλειστική οικονομική αρμοδιότητα στη ΓΓΔΕ και οι δυνάμεις στο Γενικό Λογιστήριο να επιβλέπουν τα οικονομικά του δημόσιου τομέα και 4. η σταδιακή κατάργηση των ελεγκτικών γραφείων μέχρι τον Ιανουάριο του 2017
• increase the rate of the tonnage tax and phase out special tax treatments of the shipping industry.• increase the rate of the tonnage tax and phase out special tax treatments of the shipping industry.
Ζητάνε επιπλέον:

 • Να αυξηθούν οι φόροι στο τονάζ των πλοίων και να καταργηθούν οι φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές.
Δίνουμε:

 • Συμφωνούμε
 • να αυξηθεί ο φόρος στο τονάζ και να καταργηθούν σταδιακά οι ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις για την ναυτιλιακή βιομηχανία
By September 2015, (i) simplify the personal income tax credit schedule; (ii) re-design and integrate into the ITC the solidarity surcharge for income of 2016 to more effectively achieve progressivity in the income tax system; (iii) issue a circular on fines to ensure the comprehensive and consistent application of the TPC;By September 2015, (i) simplify the personal income tax credit schedule; (ii) re-design and integrate into the ITC the solidarity surcharge for income of 2016 to more effectively achieve progressivity in the income tax system; (iii) issue a circular on fines to ensure the comprehensive and consistent application of the TPC; (iv) and other remaining reforms as specified in ¶9 of the IMF Country Report No. 14/151.By September 2015, (i) simplify the personal income tax credit schedule; (ii) re-design and integrate into the ITC the solidarity surcharge for income of 2016 to more effectively achieve progressivity in the income tax system; (iii) issue a circular on fines to ensure the comprehensive and consistent application of the TPC; (iv) and other remaining reforms as specified in ¶9 of the IMF Country Report No. 14/151.
Ζητάνε επιπλέον:

 • Να εφαρμοστούν οι εναπομένουσες μεταρρυθμίσεις όπως περιγράφτηκαν στην παράγραφο 9 της Έκθεσης του ΔΝΤ (σελίδα 76)
Δίνουμε:

 • Ότι μας ζητάνε

 

 • Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015 1. να απλοποιηθεί το πρόγραμμα της ατομικής φορολόγησης 2. να επανασχεδιασθεί και να ενσωματωθεί στο ITC η εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2016 προκειμένου να επιτευχθεί πιο αποτελεσματικά η προοδευτικότητα στο σύστημα φορολόγησης 3. να εκδοθεί εγκύκλιος για τα πρόστιμα προκειμένου να διασφαλιστεί η πιο συνεκτική και συγκροτημένη εφαρμογή του TPC 4. να εκδοθούν όλες οι εναπομείνασες μεταρρυθμίσεις που ορίζονται στην παράγραφο 9 της αναφοράς του ΔΝΤ νο14/151.
On health care, effective as of July 1, 2015, (i) re- establish full INN prescription, without exceptions, (ii) reduce as a first step the price of all off-patent drugs to 50 percent and all generics to 32.5 percent of the patent price, by repealing the grandfathering clause for medicines already in the market in 2012, and (iii)) review and limit the prices of diagnostic tests to bring structural spending in line with claw back targets; and (iv) collect in the full the 2014 clawback for private clinics, diagnostics and pharmaceuticals, and extend their 2015 clawback ceilings to 2016.

Launch the Social Welfare Review under the agreed terms of reference with the technical assistance of the World Bank in order to phase-in a system of GMI which does not rely on related cuts in benefits in kind.

On health care, effective as of July 1, 2015, (i) re-establish full INN prescription, without exceptions, (ii) reduce as a first step the price of all off-patent drugs to 50 percent and all generics to 32.5 percent of the patent price, by repealing the grandfathering clause for medicines already in the market in 2012, and (iii)) review and limit the prices of diagnostic tests to bring structural spending in line with claw back targets; and (iv) collect in the full the 2014 clawback for private clinics, diagnostics and pharmaceuticals, and extend their 2015 clawback ceilings to 2016.

Launch the Social Welfare Review under the agreed terms of reference with the technical assistance of the World Bank to target savings of ½ percent of GDP which can help finance a fiscally neutral gradual roll-out of the GMI in January 2016Incorporate into the 2016 budget:

On health care, effective as of July 1, 2015, (i) re-establish full INN prescription, without exceptions, (ii) reduce as a first step the price of all off-patent drugs to 50 percent and all generics to 32.5 percent of the patent price, by repealing the grandfathering clause for medicines already in the market in 2012, and (iii)) review and limit the prices of diagnostic tests to bring structural spending in line with claw back targets; and (iv) collect in the full the 2014 clawback for private clinics, diagnostics and pharmaceuticals, and extend their 2015 clawback ceilings to 2016.

Launch the Social Welfare Review under the agreed terms of reference with the technical assistance of the World Bank to target savings of ½ percent of GDP which can help finance a fiscally neutral gradual roll-out of the GMI in January 2016.

Ζητάνε επιπλέον:

 • Για τα γενόσημα και τις ιατρικές δαπάνες δεν υπάρχει αλλαγή
 • Να εξοικονομηθεί μισή μονάδα επί του ΑΕΠ (αντικατάσταση της αόριστης έκφρασης «σταδιακής μείωσης») από τις δαπάνες για το κοινονικό κράτος.
Δίνουμε:

 • Ότι μας ζητάνε
Αναφορικά με το σύστημα υγείας από την 1η Ιουλίου: I. Επαναφορά του συστήματος συνταγογράφησης χωρίς εξαιρέσεις  II. Μείωση, ως πρώτο βήμα, κατά 50% των τιμών των φαρμάκων που δεν προστατεύονται από πατέντα και κατά 32,5% όλων των γενόσημων, ΙΙΙ. Επανεξέταση και περιορισμός των τιμών των διαγνωστικών εξετάσεων προκειμένου να υπάρξει εξορθολογισμός των δομικών δαπανών και IV. Πλήρης είσπραξη των clawback των ιδιωτικών κλινικών του 2014, που αφορούν διαγωνιστικές εξετάσεις και φαρμακευτική αγωγή και επέκταση του ορίου του clawback για το 2015 kai στο 2016.

Εισαγωγή της Μεταρρύθμισης του Συστήματος Πρόνοιας, βάσει των συμφωνηθέντων και υπό την τεχνική βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας. με στόχο εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ, ώστε να χρηματοδοτηθεί ένα ουδέτερο δημοσιονομικά roll-out για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα τον Ιανουάριο του 2016.Μείωση των αμυντικών δαπανών κατά 100 εκατ. ευρώ το 2015 και 200 εκ. ευρώ το 2016 με μια στοχευμένη ομάδα ενεργειών όπως ο περιορισμός του προσωπικού όσο και των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

• reduction in the expenditure ceiling for military spending by €200 million with a targeted set of actions, including a reduction in headcount and procurement;• reduction in the expenditure ceiling for military spending by €400 million with a targeted set of actions, including a reduction in headcount and procurement;• reduce the expenditure ceiling for military spending by €100 million in 2015 and by €200 million in 2016 with a targeted set of actions, including a reduction in headcount and procurement;
Ζητάνε επιπλέον:

 • Αντί της μείωσης των αμυντικών δαπανών κατά 200 εκατομύρια ευρώ οι Θεσμοί ζητάνε μείωση 400 εκατομμυρίων.
Δίνουμε:

 • Μείωση 100 εκατομμυρίων το 2015 και μέχρι 200 εκατομμύρια το 2016
 • Μείωση των αμυντικών δαπανών κατά 100 εκατ. ευρώ το 2015 και 200 εκ. ευρώ το 2016 με μια στοχευμένη ομάδα ενεργειών όπως ο περιορισμός του προσωπικού όσο και των εξοπλιστικών προγραμμάτων.
• introduce reform of the income tax code, [inter alia covering capital taxation], investment vehicles, farmers and the self- employed, etc.;• introduce reform of the income tax code, inter alia covering capital taxation], investment vehicles, farmers and the self- employed, etc.;• introduce reform of the income tax code, [inter alia covering capital taxation], investment vehicles, farmers and the self- employed, etc.;
Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τριών προτάσεων.
 • Μεταρρύθμιση στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, φορολόγησης κεφαλαίων, επενδυτικών οχημάτων, αγροτών, αυτοαπασχολούμενων κτλ.
• raise the corporate tax rate from 26% to 28%;• raise the corporate tax rate from 26% to 28%;• raise the corporate tax rate from 26% to 28%;
Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τριών προτάσεων. ΠΡΟΣΟΧΗ όμως: Στο τέλος της πρότασης υπάρχει πρόβλεψη ότι σε περίπτωση ελλείμματος στον προϋπολογισμό ο φορολογικός συντελεστής θα πάει από το 28% στο 29%, κάτι που θα αποφέρει επιπλέον 130 εκατομμύρια ευρώ.
 • Αύξηση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 26% στο 28%.
• introduce one off corporate tax of 12% on corporate profits over €0.5 million to meet the fiscal target for 2015;
Η έκτακτη φορολόγηση με φόρο 12% στα εταιρικά κέρδη πάνω από το μισό εκατομμύριο δεν έγινε δεκτή από τους Θεσμούς και δεν βρίσκεται στην νέα ελληνική πρόταση.
• introduce tax on television advertisements;• introduce tax on television advertisements;•introduce tax on television advertisements;
Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τριών προτάσεων. Επανέρχεται δηλαδή ο φόρος στις διαφημίσεις της τηλεόρασης που περιλαμβανόταν στο 1ο μνημόνιο και δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
 • Εισαγωγή φόρου για τις τηλεοπτικές διαφημίσεις
• announce international public tender for the acquisition of television licenses and usage related fees of relevant frequencies;• announce international public tender for the acquisition of television licenses and usage related fees of relevant frequencies;• announce international public tender for the acquisition of television licenses and usage related fees of relevant frequencies;
Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τριών προτάσεων για την είσπραξη εσόδων για τη χρήση των τηλεοπτικών συχνοτήτων
 • Διεθνής διαγωνισμός για τις άδειες χρήσης τηλεοπτικών συχνοτήτων
• extend implementation of luxury tax on recreational vessels in excess of 10 meters and increase the rate from 10% to 13%, coming into effect from the collection of 2014 income taxes and beyond;
• extend Gross Gaming Revenues (GGR) taxation of 30% on VLT games expected to be installed at second half of 2015 and 2016;
• generate revenues through the issuance of 4G and 5G licenses [1];
• extend implementation of luxury tax on recreational vessels in excess of 10 meters and increase the rate from 10% to 13%, coming into effect from the collection of 2014 income taxes and beyond;
• implement taxation on Gross Gaming Revenues (GGR) of 30% on VLT games, expected to be installed at second half of 2015 and 2016;
• launch the tender process for the issuing of 4G and 5G licences
• extend implementation of luxury tax on recreational vessels in excess of 5 meters and increase the rate from 10% to 13%, coming into effect from the collection of 2014 income taxes and beyond;
• extend Gross Gaming Revenues (GGR) taxation of 30% on VLT games expected to be installed at second half of 2015 and 2016;
• generate revenues through the issuance of 4G and 5G licenses.
Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τριών προτάσεων για την είσπραξη εσόδων από τις άδειες 4G και 5G
 • Επέκταση της επιβολής του φόρου πολυτελείας για σκάφη αναψυχής άνω των 10 μέτρων και αύξηση του συντελεστή στο 13% από 10%, με είσπραξη των φόρων αναδρομικά από το 2014
 • Φορολόγηση του συστήματος στοιχημάτων, με επιβολή φόρου 30% στα VLTs, τα οποία αναμένεται ότι θα τεθούν σε λειτουργία στο β” εξάμηνο του 2015 και το 2016.
 • Έναρξη διαδικασίας υποβολής προσφορών για την έκδοση αδειών των δικτύων κινητής τηλεφωνίας 4ης και 5ης γενιάς
• We will consider some compensating measures, in case of fiscal shortfalls: (i) Increase the tax rate to income for rents, for annual incomes below €12,000 to 15% (from 11%) with an additional revenue of €160 million and for annual incomes above €12,000 to 35% (from 33%) with an additional revenue of €40 million; (ii)  the corporate income tax will increase by an additional percentage point (i.e. from 28% to 29%) that will result in additional revenues of €130 million.
Στη νέα πρόταση υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση του φόρου ενοικίασης από 11% στο 15% για εισοδήματα μέχρι 12.000€ (προϋπολογισμένα έσοδα 160 εκατομμύρια ευρώ) και αύξηση φόρου στο 35% από το 33% για τα εισοδήματα πάνω από τα 12.000€ (με προϋπολογισμένα έσοδα 40 εκ.). Τέλος σε περίπτωση ελλείμματος στον προϋπολογισμό ο φορολογικός συντελεστής θα πάει από το 28% στο 29%, κάτι που θα αποφέρει επιπλέον 130 εκατομμύρια ευρώ.
 • Θα εξετάσουμε κάποια ισοδύναμα μέτρα, σε περίπτωση δημοσιονομικής αστοχίας:1) αύξηση του φορολογικού συντελεστή για τα εισοδήματα από ενοίκια, για ετήσιο εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ στο 15% (από 11%) με αύξηση εσόδων 160 εκ. ευρώ, για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ στο 35% (από 33%) με αύξηση εσόδων 40 εκ.  (ii)  ο φόρος στις εταιρείες θα αυξηθεί με μια πρόσθετη ποσοστιαία μονάδα (π.χ. από 28% σε 29%) που θα έχει ως αποτέλεσμα πρόσθετα έσοδα 130 εκ. ευρώ.
Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού
The Authorities recognise that the pension system is unsustainable and needs fundamental reforms. This is why they will implement in full the 2010 pension reform law (3863/2010), and implement in full or replace/adjust the sustainability factors for supplementary and lump-sum pensions from the 2012 reform with to achieve equivalent savings and take further steps to improve the pension system.The Authorities recognise that the pension system is unsustainable and needs fundamental reforms. This is why they will implement in full the 2010 pension reform law (3863/2010), and implement in full or replace/adjust the sustainability factors for supplementary and lump-sum pensions from the 2012 reform as a part of the new pension reform in October 2015 to achieve equivalent savings and take further steps to improve the pension system.
Ζητάνε επιπλέον:

 • Να αναγνωριστεί ότι το ασφαλιστικό σύστημα δεν είναι βιώσιμο, να εφαρμοστεί πλήρως η ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 2010 και οι επιπλέον ρυμίσης της νομοθεσίας του 2012
Δίνουμε:

 • Αναγνωρίζουμε τη μη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Συμφωνούμε με την εφαρμογή της νομοθεσίας του 2010 και του 2012 που όμως θα τροποποιήσουμε με νέο νόμο που θα έρθει τον Οκτώβριο του 2015
Οι αρχές αναγνωρίζουν ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα είναι ασταθές και χρειάζεται δομικές μεταρρυθμίσεις. Γι αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως τον νόμο του 2010 που αφορά στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος (Νόμος 3863/2010) και θα εφαρμοστούν ή θα προσαρμοστούν οι κανόνες που ισχύουν για τις επικουρικές συντάξεις αλλά και τις υψηλές συντάξεις όπως έχει συμφωνηθεί το 2012, ως μέρος της νέας μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού  το 2015 ώστε να επιτύχουν ανάλογη εξοικονόμηση και να λάβουν επιπλέον μέτρα για βελτίωση του συνταξιοδοτικού συστήματος.
Effective from 31 October 2015 the authorities will phase-in reforms that would deliver estimated permanent savings of ¼-½ percent of GDP in 2015 and 1 percent of GDP on a full year basis in 2016 and thereafter by adopting legislation to:Effective from July 1, 2015 the authorities will phase-in reforms that would deliver estimated permanent savings of ¼- ½ percent of GDP in 2015 and 1 percent of GDP on a full year basis in 2016 and thereafter by adopting legislation to:Effective from July 1, 2015 the authorities will phase-in reforms that would deliver estimated permanent savings of ¼-½ percent of GDP in 2015 and 1 percent of GDP on a full year basis in 2016 and thereafter by adopting legislation to:
Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των τριών προτάσεων
Από την 1η Ιουλίου 2015 οι αρχές θα εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που θα έχουν στόχο μόνιμη εξοικονόμηση ισάξια με το 0,25% – 0,5% του ΑΕΠ για το 2015 και το 1% του ΑΕΠ για το 2016 και από εκεί και πέρα με την εφαρμογή νομοθεσίας ώστε
• create strong disincentives to early retirement, including the adjustment of early retirement penalties, and through a gradual elimination of grandfathering to statutory retirement age and early retirement pathways progressively adapting to the limit of statutory retirement age of [67] years, or 62 and 40 years of contributions by 2022, applicable for all those retiring (except arduous professions, and mothers with children with disability) after October 31, 2015;• create strong disincentives to early retirement, including the adjustment of early retirement penalties, and through a gradual elimination of grandfathering to statutory retirement age and early retirement pathways progressively adapting to the limit of statutory retirement age of 67 years,or 62 and 40 years of contributions by 2022, applicable for all those retiring (except arduous professions, and mothers with children with disability)after June 30, 2015;• create strong disincentives to early retirement, including the adjustment of early retirement penalties, and through a gradual elimination of grandfathering to statutory retirement age and early retirement pathways progressively adapting to the limit of statutory retirement age of 67 years, or 62 and 40 years of contributions by 2022, applicable for all those retiring (except arduous professions, and mothers with children with disability) with immediate application;
Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των τριών προτάσεων
 • Να εφαρμοστούν ισχυρά αντικίνητρα για πρόωρη συνταξιοδότηση, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ποινές για την πρόωρη συνταξιοδότηση και σταδιακή εξάλειψη των εξαιρέσεων εξαιτίας κεκτημένων δικαιωμάτων υιοθετώντας προσαρμόζοντας όλους στο όριο ηλικίας των 67 ετών ή των 62 ετών με 40 χρόνια εργασίας μέχρι το 2022, με τη ρύθμιση αυτή να αφορά όλους όσοι συνταξιοδοτούνται (με την εξαίρεση τα βαρέα και ανθυγειινά και τις μητέρες παιδιών με ειδικές ανάγκες ΑΜΕΑ) μετά τις 30 Ιουνίου του 2015
• Adopt legislation so that withdrawals from the Social Insurance Fund will incur an annual penalty, for those affected by the extension of the retirement age period, equivalent to 10 percent on top of the current penalty of 6 percent;Adopt legislation so that withdrawals from the Social Insurance Fund will incur an annual penalty, for those affected by the extension of the retirement age period, equivalent to 10 percent on top of the current penalty of 6 percent;•  adopt legislation so that withdrawals from the Social Insurance Fund will incur an annual penalty, for those affected by the extension of the retirement age period, equivalent to 10 percent on top of the current penalty of 6 percent;
Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τριών προτάσεων
 • Να υιοθετηθεί νομοθεσία που θα προβλέπει ετήσιο πέναλτι για όσους επηρεάζονται από την επέκταση των ορίων συνταξιοδότησης, και θέλουν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα ίση με 16%.
Integrate into ETEA all supplementary pensions funds;integrate into ETEA all supplementary pension funds and ensure that, starting January 1, 2015, all supplementary pension funds are only financed by own contributions;• integrate into ETEA all supplementary pension funds and ensure that, starting January 1, 2015, all supplementary pension funds are only financed by own contributions;
Ζητάνε επιπλέον:

 • Αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2015 τα ασφαλιστικά ταμεία να χρηματοδοτούνται μόνο από τους υπόχρεους
Τι δίνουμε

 • Το δεχόμαστε
 • Να ενταχθούν όλα τα επικουρικά ταμεία στο ΕΤΕΑΑ και να διασφαλιστεί ότι από την 1η Ιανουαρίου 2015 όλα τα επικουρικά ταμεία μπορούν να χρηματοδοτηθούν ιδίοις πόροις (επαναφορά της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος).
Better target social pensions by increasing OGA uninsured pension;better target social pensions by increasing OGA uninsured pension;• better target social pensions by increasing OGA uninsured pension;
Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τριών προτάσεων
 • Προσδιορισμός με καλύτερους στόχους των ανασφάλιστων που θα λάβουν βασική ενίσχυση μέσω του ΟΓΑ.
Gradually replace the solidarity grant (EKAS) for all pensioners by end-December 2018;• Gradually phase out the solidarity grant (EKAS) for all pensioners by end-December 2019. This shall start immediately as regards the top 20% of beneficiaries with the modalities of the phase out to be agreed with the institutions;• Gradually phase out the solidarity grant (EKAS) for all pensioners by end-December 2019. This shall be legislated immediately and shall start as regards the top 20% of beneficiaries in March 2016 with the modalities of the phase out to be agreed with the institutions;
Ζητάνε επιπλέον:

 • Να μην αντικατασταθεί το ΕΚΑΣ αλλά να καταργηθεί σταδιακά μέχρι το 2019
 • Να εφαρμοστεί άμεσα μείωση του ΕΚΑΣ για το 20% των υψηλότερων επικουρικών συντάξεων
Δίνουμε

 • Συμφωνούμε στην κατάργηση μέχρι το 2019.
 • Συμφωνούμε στη μείωση των υψηλότερων ΕΚΑΣ αλλά από τον Μάρτιο του 2016
 • Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ για όλους τους συνταξιούχους μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2019. Η ρύθμιση θα θεσπιστεί άμεσα και θα αφορά  αρχικά το 20% των «υψηλότερων» δικαιούχων τον Μάρτιο του 2016 με τις λεπτομέρειες της σταδιακής κατάργησης να πρέπει να συμφωνηθούν με τους θεσμούς.
freeze monthly guaranteed contributory pension limits in nominal terms until 2021;• freeze monthly guaranteed contributory pension limits in nominal terms until 2021;
Οι πιστωτές πρότειναν το πάγωμα των μηνιαίων εγγυημένων συνταξιοδοτικών εισφορών στα ίδια επίπεδα μέχρι το 2021, κάτι το οποίο δεχόμαστε.
 • Πάγωμα των μηνιαίων εγγυημένων συνταξιοδοτικών εισφορών σε ονομαστικούς όρους έως το 2021
• provide to people retiring after 30 June 2015 the basic, guaranteed contributory, and means tested pensions only at the attainment of the statutory normal retirement age of currently 67 years;• provide to people retiring after 30 June 2015 the basic, guaranteed contributory, and means tested pensions only at the attainment of the statutory normal retirement age of currently 67 years;
Οι πιστωτές προτείνουν το κράτος να εγγυάται την πλήρη σύνταξη μόνο σε όσουν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους ακόμα και αν έχουν πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα εφόσον βγαίνουν στη σύνταξη μετά την 30η Ιουνίου του 2015 (δηλαδή άμεσα)
 • Να παρέχεται σε όσους συνταξιοδοτηθούν μετά τις 30 Ιουνίου 2015 η βασική εγγυημένη σύνταξη και οι συντάξεις που εξαρτώνται από το εισόδημα μόνο κατά τη συμπλήρωση του ελάχιστου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης που είναι τώρα τα 67 έτη
increase health contributions for pensioners from 4% to 5% on average and extend to supplementary pensions;increase the relatively low health contributions for pensioners from 4% to 6% on average and extend it to supplementary pensions;• increase the health contributions for pensioners from 4% to 6% on average and extend it to supplementary pensions;
Ζητάνε επιπλέον:

 • Την αύξηση των εισφορών υγείας (την οποία αναφέρουν ως «σχετικά χαμηλή») των ασφαλισμένων από 4% στο 6% αντί του 5% της ελληνικής πρότασης
Δίνουμε

 • Ότι ζητάνε

Δεν δίνουμε

 • δεν δεχόμαστε τον όρο «σχετικά χαμηλή» (ανούσιο δημοσιονομικά)
 • Αύξηση των εισφορών υγείας από 4% σε 6% κατά μέσο όρο τόσο για τις κύριες όσο και για τις επικουρικές συντάξεις
• restore employer contribution for main pensions to 2014 levels (3.9% – IKA);
Η κυβέρνηση είχε προτείνει την επαναφορά της συμμετοχής στα επίπεδα του 2014 για τους δικαιούχους βασικής σύνταξης. Οι πιστωτές δεν το είχαν συμπεριλάβει στην πρότασή τους και η αναφορά έφυγε και από την τελική ελληνική πρόταση.
• increase contributions for supplementary pensions from 3 to 3.5%;
Η κυβέρνηση είχε προτείνει την αύξηση κατά μισής μονάδας, από το 3% στο 3,5% στη συμμετοχή των δικαιούχων επικουρικών συντάξεων. Δεν περιλαμβάνεται στις επόμενες προτάσεις αφού σε αυτές προβλέπεται η κατάργησή τους.
• phase out all state-financed exemptions and gradually harmonize contribution rules for all pension funds in line with contributions to IKA from 1 January 2016.• phase out all state-financed exemptions and harmonize contribution rules for all pension funds with the structure of contributions to IKA from 1 July 2015;• phase out all state-financed exemptions and harmonize contribution rules for all pension funds with the structure of contributions to IKA from 1 July 2015;
Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των τριών προτάσεων
 • Σταδιακή κατάργηση των χρηματοδοτούμενων εξαιρέσεων και εναρμόνιση των εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων με αυτές που ισχύουν στο ΙΚΑ από την 1η Ιουλίου 2015
Moreover, in order to restore the sustainability of the pension system, the authorities will by 31 October 2015, legislate further reforms to take effect from 1 January 2016;Moreover, the authorities will by 31 October 2015, legislate further reforms to take effect from January 1, 2016 (i) specific design and parametric improvements to establish a closer link between contribution and benefits;Moreover, in order to restore the sustainability of the pension system, the authorities will by 31 October 2015, legislate further reforms to take effect from 1 January  2016; (i) specific design and parametric improvements to establish a closer link between contributions and benefits;
Μιρκή διαφορά με αφαιρετική προσθήκη για βελτιώσεις στα παραμετρικά μέτρα που δέχεται η κυβέρνηση
Επιπρόσθετα, προκειμένου να αποκατασταθεί η βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος,  οι αρχές έως την 31 Οκτωβρίου 2015, θα νομοθετήσουν επιπλέον μεταρρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2016. α. Βασικός σχεδιασμός και παραμετρικές βελτιώσεις για να εφαρμοστεί στενότερη σύνδεση μεταξύ εισφορών και παροχών
(ii) broaden and modernize the contribution and pension base for all selfemployed, including by switching from notional to actual income, subject to minimum required contribution rules;(ii) broaden and modernize the contribution and pension base for all self-employed, including by switching from notional to actual income, subject to minimum required contribution rules; (ii) broaden and modernize the contribution and pension base for all self-employed, including by switching from notional to actual income, subject to minimum required contribution rules;
Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των τριών προτάσεων
β. Διεύρυνση και εκσυγχρονισμός τόσο του συστήματος εισφορών όσο και της συνταξιοδοτικής βάσης για τους αυτοαπασχολούμενους, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς από το ονομαστικό στο πραγματικό εισόδημα και υποβολή στη διαδικασία καταβολής βασικών εισφορών
(iii) rationalize all different systems of basic, guaranteed contributory and means tested pension components, taking into account incentives to work and contribute;(iii) revise and rationalize all different systems of basic, guaranteed contributory and means tested pension components, taking into account incentives to work and contribute;(iii) revise and rationalize all different systems of basic, guaranteed contributory and means tested pension components, taking into account incentives to work and contribute;
Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των τριών προτάσεων
γ. Αναθεώρηση και εξορθολογισμός όλων των διαφορετικών συστημάτων παροχής βασικής και επικουρικής σύνταξης, λαμβάνοντας υπόψη και τα κίνητρα που υπάρχουν τόσο για εργασία όσο και για παροχή εισφορών
(iv) the main elements of a comprehensive SSFs consolidation, including any remaining harmonization of contribution and benefit payment rules and procedures across all funds;(iv) the main elements of a comprehensive SSFs consolidation, including any remaining harmonization of contribution and benefit payment rules and procedures across all funds;(iv) the main elements of a comprehensive SSFs consolidation, including any remaining harmonization of contribution and benefit payment rules and procedures across all funds;
Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τριών προτάσεων
δ. Εναρμόνιση των συνταξιοδοτικών ταμείων και των κανόνων που ισχύουν για εισφορές αλλά και παροχές που αφορούν όλα τα ταμεία
(v) abolish most nuisance charges financing pensions and offset by reducing benefits or increasing contributions in specific funds to take effect from 31 October 2015;(v) abolish all nuisance charges financing pensions and offset by reducing benefits or increasing contributions in specific funds to take effect from 31 October 2015(v) abolish all nuisance charges financing pensions and offset by reducing benefits or increasing contributions in specific funds to take effect from 31 October 2015;
Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τριών προτάσεων
ε. Κατάργηση όλων των μη οικονομικών χρεώσεων για τη χρηματοδότηση των συντάξεων και η εξισορρόπηση με τη μείωση των προνομίων ή την αύξηση των εισφορών σε συγκεκριμένα ταμεία που θα τεθεί σε εφαρμογή από την 31η Οκτωβρίου 2015
(vi) harmonize pension benefit rules of the agricultural fund (OGA) with the rest of the pension system in a pro rata manner, unless OGA is merged into other funds.(vi) harmonize pension benefit rules of the agricultural fund (OGA) with the rest of the pension system in a pro rata manner, unless OGA is merged into other funds.(vi) harmonize pension benefit rules of the agricultural fund (OGA) with the rest of the pension system in a pro rata manner, unless OGA is merged into other funds.
Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τριών προτάσεων
στ. Εναρμόνιση των κανόνων για τα συνταξιοδοτικά προνόμια του ΟΓΑ με το υπόλοιπο συνταξιοδοτικό σύστημα, αναλογικά, εκτός εάν ο ΟΓΑ ενσωματωθεί σε άλλα ταμεία
The consolidation of social insurance funds will take place by end 2018over a period of three years. In 2015, the process will be activated through legislation to consolidate the social insurance funds and the operational consolidation will have been completed by 31 December 2016. Further reductions in the operating costs and a more effective management of fund resources including improved balancing of needs between better-off and poorer-off funds will be actively encouraged. The codification of the insurance law will be completed in the immediate future and will correspond to the new organization of the new and more integrated social security system.The consolidation of social insurance funds will take place by end 2017over two years. In 2015, the process will be activated through legislation to consolidate the social insurance funds under a single entityand the operational consolidation will have been completed by 31 December 2016. Further reductions in the operating costs and a more effective management of fund resources including improved balancing of needs between better-off and poorer-off funds will be actively encouraged.The consolidation of social insurance funds will take place by end 2017. In 2015, the process will be activated through legislation to consolidate the social insurance funds under a single entity and the operational consolidation will have been completed by 31 December 2016. Further reductions in the operating costs and a more effective management of fund resources including improved balancing of needs between better-off and poorer-off funds will be actively encouraged.
Ζητάνε επιπλέον:

 • Την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων μέχρι το τέλος του 2017 και όχι το 2018 που προέβλεπε η ελληνική πρόταση.
Δίνουμε

 • Ότι ζητάνε
Η συγχώνευση των ασφαλιστικών ταμείων θα λάβει χώρα έως το τέλος του 2017. Το 2015 η διαδικασία θα ενεργοποιηθεί μέσω νομοθεσίας που θα ενώνει όλα τα συνταξιοδοτικά ταμεία σε ενιαίο ταμείο και η λειτουργική συγχώνευση θα έχει ολοκληρωθεί ως την 31η Δεκεμβρίου 2016. Ενθαρρύνονται περεταίρω μειώσεις στις λειτουργικές δαπάνες και αποδοτικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, συμπεριλαμβανομένης μιας καλύτερης ισορροπίας των αναγκών μεταξύ των ευγενών και των πιο φτωχών ταμείων
The authorities will adopt legislation to fully offset the fiscal effects of the implementation of court rulings on the 2012 pension reform.The authorities will adopt legislation to fully offset the fiscal effects of the implementation of court rulings on the 2012 pension reform.The authorities will adopt legislation to fully offset the fiscal effects of the implementation of court rulings on the 2012 pension reform.
Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τριών προτάσεων
Οι αρχές θα θεσπίσουν νόμους προκειμένου να αντισταθμίσουν πλήρως τις δημοσιονομικές συνέπειες από την εφαρμογή των αποφάσεων δικαστηρίων για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 2012.
In parallel to the reform of the pension system, a Social Welfare Review will be carried out to ensure fairness of the various reforms.

The institutions are prepared to take into account other parametric measures within the pension system of equivalent effect to replace some of the measures mentioned above, taking into account their impact on growth, and provided that such measures are presented to the institutions during the design phase and are sufficiently concrete and quantifiable, and in the absence of this the default option is what is specified above.

In parallel to the reform of the pension system, a Social Welfare Review will be carried out to ensure fairness of the various reforms.

The institutions are prepared to take into account other parametric measures within the pension system of equivalent effect to replace some of the measures mentioned above, taking into account their impact on growth, and provided that such measures are presented to the institutions during the design phase and are sufficiently concrete and quantifiable, and in the absence of this the default option is what is specified above.

Ζητάνε επιπλέον:

 • Την δημιουργία έκθεσης βιωσιμότητας για το ασφαλιστικο. Βάση αυτής της έκθεσης οι Θεσμοί μπορεί να δεχτούν παραμετρικά ισοδύναμα.
Δίνουμε

 • Συμφωνούμε
Παράλληλα με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, θα ολοκληρωθεί μια Έκθεση για το Σύστημα Κοινωνικής Πρόνοιας προκειμένου να διασφαλιστεί ο δίκαιος χαρακτήρας των διαφόρων μεταρρυθμίσεων.

Οι θεσμοί είναι πρόθυμοι να λάβουν υπόψη τους άλλα παραμετρικά μέτρα στο συνταξιοδοτικό σύστημα με όμοια αποτελέσματα, προκειμένου να αντικαταστήσουν κάποια από τα ανωτέρω μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες στην ανάπτυξη, και υπό τον όρο αυτά τα μέτρα θα παρουσιαστούν στους θεσμούς κατά τη φάση της διαμόρφωσης και θα είναι αρκούντως συγκεκριμένα και ποσοτικοποιήσιμα. Σε διαφορετική περίπτωση αυτομάτως ακολουθούνται αυτά που αναφέρονται παραπάνω

Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοσύνη και Καταπολέμηση της Διαφθοράς
Adopt legislation to:
• reform the unified wage grid, effective 1 January, 2016, setting the key parameters in a fiscally neutral manner and consistent with the agreed wage bill targets and with comprehensive application across the public sector, including decompressing the wage distribution in connection with the skill, performance and responsibility of staff.
Adopt legislation to:
• reform the unified wage grid, effective 1 January, 2016, setting the key parameters in a fiscally neutral manner and consistent with the agreed wage bill targets and with comprehensive application across the public sector, including decompressing the wage distribution across the wage spectrum in connection with the skill, performance and responsibility of staff.
Adopt legislation to:·
• reform the unified wage grid, effective 1 January, 2016, setting the key parameters in a fiscally neutral manner and consistent with the agreed wage bill targets and with comprehensive application across the public sector, including decompressing the wage distribution across the wage spectrumin connection with the skill, performance and responsibility of staff. (The authorities will also adopt legislation to rationalise the specialised wage grids, by end-November 2015);
Στην νέα μας πρόταση προστίθεται η αναφορά σε νομοθετική ρύθμιση τον Νοέμβριο του 2015 για τον εξορθολογισμό των ειδικών κατηγοριών μσισθοδοσίας, ουσιαστικά αναφέρεται στην νομοθέτηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
 • να μεταρρυθμίσετε το ενιαίο μισθολόγιο, εφαρμόζοντάς το από  1η Ιανουαρίου 2016, το οποίο αποτελεί βασική παράμετρο σε έναν ουδέτερο δημοσιονομικό χειρισμό και συνεπής με τους συμφωνημένους στόχους μισθολογικό κόστος και με ολοκληρωμένη εφαρμογή σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της χαλάρωσης της κατανομής των μισθών σε όλο το φάσμα σε σχέση με την ικανότητα, την επίδοση και την υπευθυνότητα των εργαζομένων. Οι αρχές θα θεσπίσουν επίσης τον εξορθολογισμό στα ειδικά μισθολόγια ως το τέλος Νοεμβρίου 2015
• implement the new unified wage grid with a guaranteed starting point the salaries of each employee as of 31 December 2014, and legislation to rationalise the specialised wage grids, will be adopted by end-November 2015• legislation to rationalise the specialised wage grids, will be adopted by end-November 2015
Η πρόταση πρσοτέθηκε πιο αναλυτικά στην προηγούμενη παράγραφο.
align non-wage benefits such as leave arrangements, per diems, travel allowances and perks, with best practices in the EU, effective 1 January 2016;align non-wage benefits such as leave arrangements, per diems, travel allowances and perks, with best practices in the EU, effective 1 January 2016;• align non-wage benefits such as leave arrangements, per diems, travel allowances and perks, with best practices in the EU, effective 1 January 2016;
Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τριών προτάσεων
 • 2015να ευθυγραμμίστε τις μη μισθολογικές παροχές, όπως την κατάργηση των αποζημιώσεων για τα οδοιπορικά και τα προνόμια, με καλύτερες πρακτικές στην Ευρώπη και την εφαρμογή του από 1η Ιανουαρίου του 2016
• establish within the new MTFS ceilings for the wage bill and the level of public employment consistent with achieving the fiscal targets and ensuring a non-increasing path of the wage bill relative to GDP until 2019;• establish within the new MTFS ceilings for the wage bill and the level of public employment consistent with achieving the fiscal targets and ensuring a declining path of the wage bill relative to GDP until 2019;• establish within the new MTFS ceilings for the wage bill and the level of public employment consistent with achieving the fiscal targets and ensuring a declining path of the wage bill relative to GDP until 2019;
Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τριών προτάσεων
 • να καθορίστε μέσα στο ενιαίο μισθολόγιο όρια για την μισθολογική δαπάνη και τον αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων που θα είναι σύμφωνα με τον δημοσιονομικό στόχο και διασφαλίστε την μείωση του μισθολογικού κόστους σε σχέση με το ΑΕΠ μέχρι το 2019
• hire managers and assess performance of all employees (with the aim to complete the hiring of new managers by 31 December 2015 subsequent to a review process).• hire managers and assess performance of all employees (with the aim to complete the hiring of new managers by 31 December 2015 subsequent to a review process)• hire managers and assess performance of all employees (with the aim to complete the hiring of new managers by 31 December 2015 subsequent to a review process)
Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τριών προτάσεων
 • να γίνει η πρόσληψη μάνατζερ και την αξιολογητές επιδόσεων για όλους τους υπαλλήλους (με στόχο να ολοκληρώσετε την πρόσληψη νέων μάνατζερς από τις 31 Δεκεμβρίου του 2015, οι οποίοι θα υπόκεινται σε μια διαδικασία εξέτασης
• introduce a new permanent mobility scheme applied by Q4 2015. The scheme will promote the use of job description and will be linked with an online database that will include all current vacancies. Final decision on employee mobility will be taken by each service concerned. This will rationalize the allocation of resources as well as the staffing across the General Government.
Μόνο στην καινούρια πρόταση: Νέα κινητικότητα στο 4ο τρίμηνο του 2015 συνδεμένο με βάση δεδομένων για την εύρεση κενών θέσεων. Η τελική απόφαση για τις μεταθέσεις θα παρθούν από κάθε υπηρεσία.
 • Εισαγωγή ενός σχήματος μόνιμης κινητικότητας που θα εφαρμοστεί από τον Νοέμβριο του 2015. Το σχήμα αυτό θα προωθεί τη χρήση καθηκοντολογίου και θα συνδέεται με μια διαδικτυακή βάση δεδομένων που θα περιέχει όλες τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται. Η τελική απόφαση για την κινητικότητα των εργαζομένων λαμβάνεται από την εκάστοτε σχετική υπηρεσία. Με αυτόν τον τρόπο η κατανομή των πόρων και του προσωπικού εξορθολογίζεται σε όλη την κρατική διοίκηση
• reform the Civil Procedure Code, in consultation with the institutions.;• reform the Civil Procedure Code, in line with previous agreements;• reform the Civil Procedure Code, in line with previous agreements;  introduce measures to reduce the backlog of cases in administrative courts; work closely with European institutions and technical assistance on e-justice, mediation and judicial statistics
Στη νέα πρόταση προστίθεται αναφορά σε μέτρα για την μείωση των υποθέσεων των δικαστηρίων σε συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς για τεχνική βοήθεια προκειμένου να υπάρξει ηλεκτρονικό σύστημα στην δικαιοσύνη
 • Εισαγωγή ενός σχήματος μόνιμης κινητικότητας που θα εφαρμοστεί από τον Νοέμβριο του 2015. Το σχήμα αυτό θα προωθεί τη χρήση καθηκοντολογίου και θα συνδέεται με μια διαδικτυακή βάση δεδομένων που θα περιέχει όλες τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται. Η τελική απόφαση για την κινητικότητα των εργαζομένων λαμβάνεται από την εκάστοτε σχετική υπηρεσία. Με αυτόν τον τρόπο η κατανομή των πόρων και του προσωπικού εξορθολογίζεται σε όλη την κρατική διοίκηση
strengthen the governance of ELSTAT. It shall cover (i) the role and structure of the Advisory bodies of the Hellenic Statistical System, including the recasting of the Council of ELSS to an advisory Committee of the ELSS, and the role of the Good Practice Advisory Committee (GPAC); (ii) the recruitment procedure for the President of ELSTAT, to ensure that a President of the highest professional calibre is recruited, following transparent procedures and selection criteria; (iii) the involvement of ELSTAT as appropriate in any legislative or other legal proposal pertaining to any statistical matter; (iv) other issues that impact the independence of ELSTAT, including financial autonomy, the empowerment of ELSTAT to reallocate existing permanent posts and to hire staff where it is needed and to hire specialised scientific personnel, and the classification of the institution as a fiscal policy body in the recent law 4270/2014; role and powers of Bank of Greece in statistics in line with European legislation.strengthen the governance of ELSTAT. It shall cover (i) the role and structure of the Advisory bodies of the Hellenic Statistical System, including the recasting of the Council of ELSS to an advisory Committee of the ELSS, and the role of the Good Practice Advisory Committee (GPAC); (ii) the recruitment procedure for the President of ELSTAT, to ensure that a President of the highest professional calibre is recruited, following transparent procedures and selection criteria; (iii) the involvement of ELSTAT as appropriate in any legislative or other legal proposal pertaining to any statistical matter; (iv) other issues that impact the independence of ELSTAT, including financial autonomy, the empowerment of ELSTAT to reallocate existing permanent posts and to hire staff where it is needed and to hire specialised scientific personnel, and the classification of the institution as a fiscal policy body in the recent law 4270/2014; role and powers of Bank of Greece in statistics in line with European legislation.• strengthen the governance of ELSTAT. It shall cover (i) the role and structure of the Advisory bodies of the Hellenic Statistical System, including the recasting of the Council of ELSS to an advisory Committee of the ELSS, and the role of the Good Practice Advisory Committee (GPAC); (ii) the recruitment procedure for the President of ELSTAT, to ensure that a President of the highest professional calibre is recruited, following transparent procedures and selection criteria; (iii) the involvement of ELSTAT as appropriate in any legislative or other legal proposal pertaining to any statistical matter; (iv) other issues that impact the independence of ELSTAT, including financial autonomy, the empowerment of ELSTAT to reallocate existing permanent posts and to hire staff where it is needed and to hire specialised scientific personnel, and the classification of the institution as a fiscal policy body in the recent law 4270/2014; role and powers of Bank of Greece in statistics in line with European legislation.
Δεν υπάρχουν ουσιατικές διαφορές μεταξύ των τριών προτάσεων που αναφέρονται στην ενίσχυση της ΕΛΣΤΑΤ και στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο επιλέγεται ο επικεφαλής της με «διαφανείς διαδικασίες»
 • να ενισχύσετε τον τρόπο λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ. Θα καλύπτει: ι) το ρόλο και τη δομή των Συμβουλευτικών σωμάτων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης της Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος σε Συμβουλευτική Επιτροπή, και τον ρόλο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Καλής Διαχείρισης. ιι)την διαδικασία για την πρόσληψη του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ ώστε να διασφαλίζει ότι προσλαμβάνεται ένας πρόεδρος με τα υψηλότερα δυνατά επαγγελματικά προσόντα έπειτα από διαφανείς διαδικασίες και  προκαθορισμένα κριτήρια. ιιι) την συμβολή της ΕΛΣΤΑΤ σε κάθε νομοθετική ή άλλη νομική πρόταση που αφορά οποιοδήποτε στατιστικό θέμα, ιv) άλλα θέματα που επηρεάζουν την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής αυτονομίας, η ενδυνάμωση της ΕΛΣΤΑΤ για να αντικατάσταση μόνιμου προσωπικού και για πρόσληψη προσωπικού όπου χρειάζεται και για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και την ένταξη της αρχής ως όργανο άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής στον πρόσφατο νόμο 4720/2014. καθορισμός του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της ΤτΕ σε στατιστικά θέματα σε πλήρη εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
• Publish a revised Strategic Plan against Corruption by 31 July 2015. Amend and implement the legal framework for the declaration of assets and financing of the political parties and adopt legislation insulating financial crime and anticorruption investigations from political intervention in individual cases;• Publish a revised Strategic Plan against Corruption by 31 July 2015. Amend and implement the legal framework for the declaration of assets and financing of the political parties and adopt legislation insulating financial crime and anti-corruption investigations from political intervention in individual cases.• Publish a revised Strategic Plan against Corruption by 31 July 2015. Amend and implement the legal framework for the declaration of assets and financing of the political parties and adopt legislation insulating financial crime and anti-corruption investigations from political intervention in individual cases.
Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τριών προτάσεων
 • Δημοσίευση ενός αναθεωρημένου Στρατηγικού Σχεδίου έως τις 31 Ιουλίου του 2015. αναθεώρηση και εφαρμογή του νομικού πλαισίου που αφορά την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και εφαρμογή νόμων καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος και των ερευνών κατά της διαφθοράς η οποία οφείλεται σε πολιτικές παρεμβάσεις για προσωπικά θέματα.
Moreover, in collaboration with the OECD, the Authorities will:
• Strengthen controls in public entities and especially SOEs. Empower the Line Ministries to perform robust audit and control inspections to supervised entities including SOEs.
• Strengthen controls and internal audit processes in high spending Local Government Institutions and their supervised legal entities.
• Strengthen controls in public and private investment cases funded either by national or co-funded by other sources, public works and public procurement (e.g. in health sector, SDIT).
• Strengthen transparency and control processes and skills in tax and customs authorities.
• Assess major risks in the public procurement cycle, taking in consideration the recent developments (Central Purchasing and e-Procurement: KHMDHS and ESHDHS) and the need to have a clear governance framework. Develop strategy according to the assessment(Q4 2015)
• Implement strategy to mitigate public procurement risks.(Q1 2016)
• Assess 2 specific sectors, Health and Public Works in order to understand the existing constrains related to corruption and waste risks and propose measures to address them. Develop and implement strategy. (Q4 2015)
Αρκετές αναφορές που δεν βρίσονταν σε κανένα από τα προηγούμενα προαπαιτούμενα. Αφορούν τον ΣΔΟΕ και τους ελέγχους καθώς και των συστημάτων διαφάνειας.
Επιπροσθέτως, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ, οι αρχές:
Θα ενισχύσουν τον έλεγχο των δημοσίων οργανισμών, ιδίως των ΔΕΚΟ. Προβλέπεται ενίσχυση των αρμόδιων υπουργείων ώστε να διενεργήσουν αυστηρούς λογιστικούς ελέγχους και εποπτεία στους οργανισμούς που βρίσκονται υπό την αρμοδιότητά τους, συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΚΟ.
• Θα ενισχύσουν τον έλεγχο και την εσωτερική λογιστική εξέταση σε πολυδάπανους Τοπικούς Φορείς και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα.
• Θα ενισχύσουν τους ελέγχους στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε περιπτώσεις που χρηματοδοτούνται είτε από εθνικούς πόρους είτε συγχρηματοδοτούνται από άλλες πηγές, δημόσια έργα και προμήθειες (π.χ. στην υγεία,  ΣΔΙΤ)
• Θα ενισχύσουν τη διαφάνεια και τις διαδικασίες ελέγχου και δεξιοτήτων στις φορολογικές και τελωνειακές αρχές.
• Θα αξιολογήσουν τους μείζονες κινδύνους στον κύκλο των δημοσίων προμηθειών, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις. (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων: ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ) και την ανάγκη να υπάρχει ένα καθαρό πλαίσιο διοίκησης. Θα αναπτύξουν στρατηγικές με βάση την αξιολόγηση του τετάρτου τριμήνου του 2015.
• Θα εφαρμόσουν στρατηγικές άμβλυνσης του κινδύνου στις δημόσιες προμήθειες. (Πρώτο τρίμηνο του 2016)
• Αξιολόγηση δύο τομέων, Υγείας και Δημοσίων Έργων, προκειμένου να κατανοήσει τις υπάρχουσες δεσμεύσεις που σχετίζονται με τους κινδύνους σπατάλης ή διαφθοράς και να προτείνουν μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής. (Τέταρτο τρίμηνο του 2015)
Φορολογική Διαχείριση
Take the following actions to:
• Adopt legislation to establish an autonomous revenue agency, that specifies: (i) the agency’s legal form, organization, status, and scope; (ii) the powers and functions of the CEO and the independent Board of Governors; (iii) the relationship to the Minister of Finance and other government entities; (iv) the agency’s human resource flexibility and relationship to the civil service; (v) budget autonomy, with own GDFS and a new funding formula to align incentives with revenue collection and guarantee budget predictability and flexibility; (vi) reporting to the government and parliament; and (vii) the immediate transfer of all tax-related capacity and staff in other entities (including the taxrelated duties of SDOE) to the agency.
Take the following actions to:
• Adopt legislation to establish an autonomous revenue agency, that specifies: (i) the agency’s legal form, organization, status, and scope; (ii) the powers and functions of the CEO and the independent Board of Governors; (iii) the relationship to the Minister of Finance and other government entities; (iv) the agency’s human resource flexibility and relationship to the civil service; (v) budget autonomy, with own GDFS and a new funding formula to align incentives with revenue collection and guarantee budget predictability and flexibility; (vi) reporting to the government and parliament; and (vii) the immediate transfer of all tax-related capacity and staff in other entities (including SDOE) to the agency.
Take the following actions to:
•Adopt legislation to establish an autonomous revenue agency, that specifies: (i) the agency’s legal form, organization, status, and scope; (ii) the powers and functions of the CEO and the independent Board of Governors; (iii) the relationship to the Minister of Finance and other government entities; (iv) the agency’s human resource flexibility and relationship to the civil service; (v) budget autonomy, with own GDFS and a new funding formula to align incentives with revenue collection and guarantee budget predictability and flexibility; (vi) reporting to the government and parliament; and (vii) the immediate transfer of all tax- and customs-related capacities and duties and all tax- and customs-related staff in SDOE and other entities to the agency.
Μικρές διαφορές στις ποιες υπηρεσίες του ΣΔΟΕ θα μεταφερθούν στη νέα ανεξάρτητη αρχή για την συλλογή εσόδων
on garnishments, adopt legislation to increasethe 25 percent ceiling on wages and pensions while ensuring reasonable living conditions; accelerate procurement of IT infrastructure to automatize e-garnishment; improve tax debt write-off rules [to be specified]; remove tax officers’ personal liabilities for not pursuing old debt; remove restrictions on conducting audits of tax returns from 2012 subject to the external tax certificate scheme; and enforce if legally possible upfront payment collection in tax disputes.on garnishments, adopt legislation to eliminate the 25 percent ceiling on wages and pensions and lower all thresholds of €1,500 while ensuring reasonable living conditions; accelerate procurement of IT infrastructure to automatize e-garnishment; improve tax debt write-off rules[to be specified]; remove tax officers’ personal liabilities for not pursuing old debt;remove restrictions on conducting audits of tax returns from 2012 subject to the external tax certificate scheme; and enforce if legally possible upfront payment collection in tax disputes.• on garnishments, adopt legislation to eliminate the 25 percent ceiling on wages and pensions and lower all thresholds of €1,500 while ensuring in all cases reasonable living conditions; accelerate procurement of IT infrastructure to automatize e-garnishment; improve tax debt write-off rules; remove tax officers’ personal liabilities for not pursuing old debt; remove restrictions on conducting audits of tax returns from 2012 subject to the external tax certificate scheme; and enforce if legally possible upfront payment collection in tax disputes.
Ζητάνε επιπλέον:

 • Να καταργηθεί η προστασία των κατασχέσεων για ποσά άνω των 1500€
Δίνουμε

 • Συμφωνούμε
amend (i) the 2014–15 tax and SSC debt instalment schemes to exclude those who fail to pay current obligations and introduce a requirement for the tax and social security administrations to shorten the duration for those with the capacity to pay earlier; the LDU and KEAO will assess by September 2015 the large debtors with tax and SSC debt exceeding €1 million [to be specified e.g. verify their capacity to pay and take corrective actions]; and (ii) the basic instalment scheme/TPC to adjust the market-based interest rates and suspend until end-2017 third-party verification and bank guarantee requirements• amend (i) the 2014–15 tax and SSC debt instalment schemes toexclude those who fail to pay current obligations and introduce a requirement for the tax and social security administrations to shorten the duration for those with the capacity to pay earlier and introduce market-based interest rates; the LDU and KEAO will assess by September 2015 the large debtors with tax and SSC debt exceeding €1 million and (ii) the basic instalment scheme/TPC to adjust the market-based interest rates and suspend until end-2017 third- party verification and bank guarantee requirements.• amend (i) the 2014–15 tax and SSC debt instalment schemes to exclude those who fail to pay current obligations and introduce a requirement for the tax and social security administrations to shorten the duration for those with the capacity to pay earlier and introduce market-based interest rates; the LDU and KEAO will assess by September 2015 the large debtors with tax and SSC debt exceeding €1 million (e.g. verify their capacity to pay and take corrective action) and (ii) the basic instalment scheme/TPC to adjust the market-based interest rates and suspend until end-2017 third-party verification and bank guarantee requirements.
Οι τρεις προτάσεις είναι ουσιαστικά χωρίς διαφορές.
Adopt legislation to accelerate de-registration procedures and limit VAT re-registration to protect VAT revenues and accelerate procurement of network analysis software; and provide the Presidential Decree needed for the significantly strengthening the reorganisation of the VAT enforcement section in order to strengthen VAT enforcement and combat VAT carousel fraud. The authorities will submit an application to the EU VAT Committee and prepare an assessment of the implication of an increase in the VAT threshold to €25.000• Adopt legislation to accelerate de-registration procedures and limit VAT re-registration to protect VAT revenues and accelerate procurement of network analysis software; and provide the Presidential Decree needed for the significantly strengthening the reorganisation of the VAT enforcement section in order to strengthen VAT enforcement and combat VAT carousel fraud. The authorities will submit an application to the EU VAT Committee and prepare an assessment of the implication of an increase in the VAT threshold to €25.000.• adopt legislation to accelerate de-registration procedures and limit VAT re-registration to protect VAT revenues and accelerate procurement of network analysis software; and provide the Presidential Decree needed for the significantly strengthening the reorganisation of the VAT enforcement section in order to strengthen VAT enforcement and combat VAT carousel fraud. The authorities will submit an application to the EU VAT Committee and prepare an assessment of the implication of an increase in the VAT threshold to €25.000.
Οι τρεις προτάσεις είναι ουσιαστικά χωρίς διαφορές.
• combat fuel smuggling, via legislative measures for locating storage tanks (fixed or mobile);• combat fuel smuggling, via legislative measures for locating storage tanks (fixed or mobile);• combat fuel smuggling, via legislative measures for locating storage tanks (fixed or mobile);
Οι τρεις προτάσεις δεν έχουν διαφορές
• produce a plan whereby the SGPR intensifies fight to tax evasion and undeclared deposits, by checking bank transactions in banking institutions in Greece or abroad, with a view to recover unpaid taxes;produce a plan whereby the SGPR intensifiesfight to tax evasion and undeclared deposits, by checking bank transactions in banking institutions in Greece or abroad, with a view to recover unpaid taxes• Produce a comprehensive plan with technical assistance for combating tax evasion which includes (i) identification of undeclared deposits by checking bank transactions in banking institutions in Greece or abroad, (ii) introduction of  a voluntary disclosure program with appropriate sanctions, incentives and verification procedures, consistent with international best practice, and without any amnesty provisions (iii) request from EU member states to provide data on asset ownership and acquisition by Greek citizens, (iv) renew the request for technical assistance in tax administration and make full use of the resource in capacity building, (v) establish a wealth registry to improve monitoring.
Στη νέα πρόταση υπάρχει σαφή αναφορά για τον εντοπισμό της φοροαποφυγής από κεφάλαια στο εξωτερικό, την δημιουργία εθελοντικής δήλωσης της φοροαποφυγής βάσει των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακατικών, το αίτημα για βοήθεια ελέγχου στην Ε.Ε. για τον εντοπισμό της κρυφής περιουσίας, δημιουργία περιοσολογίου.
• develop a costed plan for the promotion of the use of electronic payments, making use of the EU Structural and Investment Fund;• develop a costed plan for the promotion of the use of electronic payments, making use of the EU Structural and Investment Fund;• develop a costed plan for the promotion of the use of electronic payments, making use of the EU Structural and Investment Fund;
Οι τρεις προτάσεις δεν έχουν διαφορές
• Create a time series database to monitor the balance sheets of parent-subsisdiary companies to improve risk analysis criteria for transfer pricing
Μόνο στη νέα πρόταση αναφορά για την δημιουργία βάσης για την παρακολούθηση τις σχέσεις μεταξύ εταιριών και των θυγατρικών τους προκειμένου να γίνεται εκτίμηση κινδύνου στις μεταφορές κεφαλαίου.
Οικονομικός Τομέας
Adopt: (i) amendments to the corporate and household insolvency laws including to cover all debtors and bring the corporate insolvency law in line with the OCW law;Adopt: (i) amendments to the corporate and household insolvency laws including to cover all debtors and bring the corporate insolvency law in line with the OCW law;Adopt: (i) amendments to the corporate and household insolvency laws including to cover all debtors and bring the corporate insolvency law in line with the OCW law;
Δεν υπάρχουν διαφορές στις τρεις προτάσεις
(ii) amendments to the household insolvency law to introduce a mechanism to separate strategic defaulters from good faith debtors as well as simplify and strengthen the procedures and introduce measures to address the large backlog of cases;(ii) amendments to the household insolvency law to introduce a mechanism to separate strategic defaulters from good faith debtors as well as simplify and strengthen the procedures and introduce measures to address the large backlog of cases;(ii) amendments to the household insolvency law to introduce a mechanism to separate strategic defaulters from good faith debtors as well as simplify and strengthen the procedures and introduce measures to address the large backlog of cases;
Δεν υπάρχουν διαφορές στις τρεις προτάσεις
(iii) amendments to improve immediately the judicial framework for corporate and household insolvency matters;(iii) amendments to improve immediately the judicial framework for corporate and household insolvency matters;(iii) amendments to improve immediately the judicial framework for corporate and household insolvency matters;
Δεν υπάρχουν διαφορές στις τρεις προτάσεις
(iv) legislation to establish a regulated profession of insolvency administrators, not restricted to any specific profession and in line with good cross-country experience;(iv) legislation to establish a regulated profession of insolvency administrators, not restricted to any specific profession and in line with good cross-country experience;(iv) legislation to establish a regulated profession of insolvency administrators, not restricted to any specific profession and in line with good cross-country experience;
Δεν υπάρχουν διαφορές στις τρεις προτάσεις
(v) a comprehensive strategy for the financial system: this strategy will build on the strategy document from 2013, taking into account the new environment and conditions of the financial system and with a view of returning the banks in private ownership by attracting international strategic investors and to achieve a sustainable funding model over the medium term; and(v) a comprehensive strategy for the financial system: this strategy will build on the strategy document from 2013, taking into account the new environment and conditions of the financial system and with a view of returning the banks in private ownership by attracting international strategic investors and to achieve a sustainable funding model over the medium term; and(v) a comprehensive strategy for the financial system: this strategy will build on the strategy document from 2013, taking into account the new environment and conditions of the financial system and with a view of returning the banks in private ownership by attracting international strategic investors and to achieve a sustainable funding model over the medium term; and
Δεν υπάρχουν διαφορές στις τρεις προτάσεις
(vi) a holistic NPL resolution strategy, prepared with the help of a strategic consultant.(vi) a holistic NPL resolution strategy, prepared with the help of a strategic consultant.(vi) a holistic NPL resolution strategy, prepared with the help of a strategic consultant.
Δεν υπάρχουν διαφορές στις τρεις προτάσεις
Αγορά εργασίας
Conclude the consultation process similar to that foreseen for the determination of the level of the minimum wage (Art. 103 of Law 4172/2013) to review the existing frameworks of for collective bargaining, taking into account best practices elsewhere in Europe. Further input to the review described above will be provided by international organisations, including the ILO. The authorities will take actions to fight undeclared work [to be specified] in order to strengthen the competitiveness of legal companies and protect workers as well as tax and social security revenues.Launch a consultation process similar to that foreseen for the determination of the level of the minimum wage (Art. 103 of Law 4172/2013) to review the existing frameworks of collective dismissals, industrial action, and collective bargaining, taking into account best practices elsewhere in Europe. Further input to the review described above will be provided by international organisations, including the ILO.The organization and timelines shall be drawn up in consultation with the institutions. No changes to the current collective bargaining framework will be made prior to the conclusion of the review and in any case not before end-2015. Any proposed changes to the legislative frameworks will only be adopted in agreement with the EC/ECB/IMF. The authorities will take actions to fight undeclared work in order to strengthen the competitiveness of legal companies and protect workers as well as tax and social security revenues.Launch a consultation process to review the whole range of existing labour market arrangements, taking into account best practices elsewhere in Europe. Further input to the consultation process described above will be provided by international organisations, including the ILO. The organization and timelines shall be drawn up in consultation with the institutions. In this context, legislation on a new system of collective bargaining should be ready by Q4 2015. The authorities will take actions to fight undeclared work in order to strengthen the competitiveness of legal companies and protect workers as well as tax and social security revenues.
Ζητάνε επιπλέον:

 • Να μην γίνουν αλλαγές στις συλλογικές συμβάσεις χωρίς πρώτα να συμφωνήσουν οι θεσμοί
Δεν δίνουμε

 • Δεν συμφωνούμε στην πρόσθεση των Θεσμών
Αγορές προϊόντων
Adopt legislation to:
• implement agreed recommendations of the OECD to be concluded by end of July 2016 in connection with competition toolkit I and on beverages and petroleum products;
Adopt legislation to:
• implement all the pending recommendations of the OECD competition toolkit I, including inter alia truck licenses, and the OECD toolkit II recommendations on beverages and petroleum products;
Adopt legislation to:
• implement all pending recommendations of the OECD competition toolkit I, except OTC pharmaceutical products, starting with: tourist buses, truck licenses, code of conduct for traditional foodstuff, eurocodes on building materials, and all the OECD toolkit II recommendations on beverages and petroleum products;
Ζητάνε επιπλέον:

 • Ειδική μνεία στις άδειες των μεταφορικών εταιρικών και για τα ποτά και τα πετρελαιοειδή
Δίνουμε

 • Συμφωνούμε και προσθέτουμε και τα παραδοσιακά προϊόντα
• In order to foster competition and increase consumer welfare immediately launch a new competition assessment, in collaboration and with the technical support of the OECD, on wholesale trade, construction, e-commerce and media. The assessment will be concluded by Q1 2016.The recommendations will be adopted by Q2 2016.
Μόνο στη νέα πρόταση αναφορά για την αύξηση του ανταγωνισμού μέσω προκήρυξης διαγωνισμών για το χονδρικό εμπόριο, τις κατασκευές, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα ΜΜΕ.
• open the restricted professions of engineers, notaries, actuaries, and bailiffs, and liberalize the market for tourist rentals;• open the restricted professions of engineers, notaries, actuaries, and bailiffs, and liberalize the market for tourist rentals and ferry transportation;• open the restricted professions of engineers, notaries, actuaries, and bailiffs and liberalize the market for tourist rentals ;
Ζητάνε επιπλέον:

 • Να απελευθερωρθούν και τα επαγγέλματα στις μεταφορές μέσω πλοίων
Δεν δίνουμε

 • Δεν συμφωνούμε στην πρόσθεση των Θεσμών
• drastically reduce reciprocal and non-reciprocal nuisance charges;• eliminate reciprocal and non-reciprocal nuisance charges;• eliminate non-reciprocal nuisance charges and align the reciprocal nuisance charges to the services provided;
Ζητάνε επιπλέον:

 • Την εξάλλειψη και όχι την δραστική μείωση των χρεώσεων χωρίς αποδείξεις
Δίνουμε

 • Συμφωνούμε ωςπρος τις υπηρεσίες
(i) reduce red tape, including on horizontal licensing requirements of investments and on low-risk activities , and administrative burden of companies based on the OECD recommendations, and (ii) establish a committee for the interministerial preparation of legislation.(i) reduce red tape, including on horizontal licensing requirements of investments and on low-risk activities as recommended by the World Bank, and administrative burden of companies based on the OECD recommendations, and (ii) establish a committee for the inter-ministerial preparation of legislation. Technical assistance of the World Bank will be sought to implement the easing of licensing requirements.• reduce red tape, including on horizontal licensing requirements of investments and on low-risk activities as recommended by the World Bank, and administrative burden of companies based on the OECD recommendations, and (ii) establish a committee for the inter-ministerial preparation of legislation. Technical assistance of the World Bank will be sought to implement the easing of licensing requirements.
Ζητάνε επιπλέον:

 • Να συμμετάσχει η Παγκόσμια Τράπεζα στις μεταρρυθμίσεις
Δίνουμε

 • Συμφωνούμε
• design electronic one-stop shops for businesses through analysing information obligations businesses have to comply with, structuring them accordingly and helping to design a project on developing the necessary ICT tools and infrastructure (Q3 2015). Setting up the institutional & co-ordination structure, identification of the business life events to be included, identification and mapping of information obligations & administrative procedures and training of officials (Q4 2015). Launch (Q1 2016)
Μόνο στη νέα πρόταση αναφορά για την δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος «μιας στάσης» για τις επιχειρήσεις
adopt the reform of the gas market and its specific roadmap, and implementation should follow suit.adopt the reform of the gas market and its specific roadmap, and implementation should follow suit.adopt the reform of the gas market and its specific roadmap, and implementation should follow suit.
Δεν υπάρχουν διαφορές στις τρεις προτάσεις
take irreversible steps (including announcement of date for submission of binding offers) to privatize the electricity transmission company, ADMIE.take irreversible steps (including announcement of date for submission of binding offers) to privatize the electricity transmission company, ADMIE, or provide by October 2015 an alternative scheme, with equivalent results in terms of competition, in line with the best European practices to provide full ownership unbundling from PPC, while ensuring independence.
Ζητάνε επιπλέον:

 • Να ξεκινήσει διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ
Δίνουμε

 • Συμφωνούμε με τρόπο που να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του.
On electricity markets, the authorities will reform the capacity payments system and other electricity market rules to avoid that some plants are forced to operate below their variable cost, and to prevent the netting of the arrears between PPC and market operator; set PPC tariffs based on costs, including replacement of the 20% discount for HV users with cost based tariffs; and notify NOME products to the European Commission. The authorities will also continue the implementation of the roadmap to the EU target model prepare a new framework for the support of renewable energies and for the implementation of energy efficiency and review energy taxation;On electricity markets, the authorities will reform the capacity payments system and other electricity market rules to avoid that some plants are forced to operate below their variable cost, and to prevent the netting of the arrears between PPC and market operator; set PPC tariffs based on costs, including replacement of the 20% discount for HV users with cost based tariffs; and notify NOME products to the European Commission. The authorities will also continue the implementation of the roadmap to the EU target modelprepare a new framework for the support of renewable energies and for the implementation of energy efficiency and review energy taxation;On electricity markets, the authorities will reform the capacity payments system and other electricity market rules to avoid that some plants are forced to operate below their variable cost, and to prevent the netting of the arrears between PPC and market operator; set PPC tariffs based on costs, including replacement of the 20% discount for HV users with cost based tariffs; and notify NOME products to the European Commission. The authorities will also continue the implementation of the roadmap to the EU target model prepare a new framework for the support of renewable energies and for the implementation of energy efficiency and review energy taxation;
Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στις τρεις προτάσεις
strengthen the electricity regulator’s financial and operational independence;strengthen the electricity regulator’s financial and operational independence;the authorities will strengthen the electricity regulator’s financial and operational independence;
Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στις τρεις προτάσεις
Ιδιωτικοποιήσεις
• The Board of Directors of the Hellenic Republic Asset Development Fund will approve its Asset Development Plan which will include for privatisation all the assets under HRDAF as of 31/12/2014; and the Cabinet will endorse the plan.
•To facilitate the completion of the tenders, the authorities will complete all government pending actions including those needed for the regional airports, TRAINOSE, Egnatia, the ports of Pireaus and Thessaloniki and Hellinikon (precise list in Technical Memorandum). This list of actions is updated regularly and the Government will ensure that all pending actions are timely implemented.
• The government and HRADF will announce binding bid dates for Piraeus and Thessaloniki ports of no later than endOctober 2015, and for TRAINOSE ROSCO.
• The Board of Directors of the Hellenic Republic Asset Development Fund will approve its Asset Development Plan which will include for privatisation all the assets under HRDAF as of 31/12/2014; and the Cabinet will endorse the plan.
• To facilitate the completion of the tenders, the authorities will complete all government pending actions including those needed for the regional airports, TRAINOSE, Egnatia, the ports of Pireaus and Thessaloniki and Hellinikon (precise list in Technical Memorandum). This list of actions is updated regularly and the Government will ensure that all pending actions are timely implemented.
• The government and HRADF will announce binding bid dates for Piraeus and Thessaloniki ports of no later than end-October 2015, and for TRAINOSE ROSCO, with no material changes in the terms of the tenders.
• The government will transfer the state’s shares in OTE to the HRADF.
• Take irreversible steps for the sale of the regional airports at the current terms with the winning bidder already selected.
• The Board of Directors of the Hellenic Republic Asset Development Fund will approve its Asset Development Plan which will include for privatisation all the assets under HRDAF as of 31/12/2014; and the Cabinet will endorse the plan.
• To facilitate the completion of the tenders, the authorities will complete all government pending actions including those needed for the regional airports, TRAINOSE, Egnatia, the ports of Pireaus and Thessaloniki and Hellinikon (precise list in Technical Memorandum). This list of actions is updated regularly and the Government will ensure that all pending actions are timely implemented.
• The government and HRADF will announce binding bid dates for Piraeus and Thessaloniki ports of no later than end-October 2015, and for TRAINOSE ROSCO, with no material changes in the terms of the tenders.
• The government will transfer the state’s shares in OTE to the HRADF.Take irreversible steps for the sale of the regional airports at the current terms with the winning bidder already selected.
Ζητάνε επιπλέον:

 • Να δώσει η κυβέρνηση στο ΤΑΙΠΕΔ και τις μετοχές του ΟΤΕ
 • Να πάρουμε μέτρα για την μη αναστρέψιμη πώληση των τοπικών αεροδρομίων στον ήδη πλειοδοτούντα
Δίνουμε

 • Συμφωνούμε για τον ΟΤΕ
 • Συμφωνούμε για τα αεροδρόμια

 

πηγή: thepressproject.gr

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter2Share on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.