Μερικές μέρες ανάπαυλας θα έχουν στη διάθεσή τους οι μαθητές και στις 17 Μαΐου θα ξεκινήσουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε Γυμνάσια, καθώς και στις τάξεις Α’, Β’ των Γενικών Λυκείων και Α’, Β’, Γ’ Εσπερινών Γενικών Λυκείων.

Οι ενδοσχολικές γραπτές απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημερήσιων Γενικών Λυκείων και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων θα αρχίσουν την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας θα ισχύσουν τα ακόλουθα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων της χώρας:

Γυμνάσια (Ημερήσια και Εσπερινά): Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις όλων των τάξεων του Γυμνασίου θα αρχίσουν την Τρίτη 17 Μαΐου 2016 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016.

Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών όλων των τάξεων του Γυμνασίου θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016.

Γενικά Λύκεια (Ημερήσια και Εσπερινά): Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερήσιων ΓΕΛ θα αρχίσουν την Τρίτη 17 Μαΐου 2016 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016.

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕΛ θα αρχίσουν την Τρίτη 17 Μαΐου 2016 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016.

Οι ενδοσχολικές γραπτές απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΓΕΛ και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕΛ θα αρχίσουν την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016.

Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερήσιων ΓΕΛ και της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕΛ θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016.

Οι επαναληπτικές
Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών της Γ’ τάξης Ημερήσιων ΓΕΛ και της Δ’ τάξης των Εσπερινών ΓΕΛ θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως και την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016.

Για τους μαθητές που είχαν φοιτήσει στη Γ’ Ημερήσιου ΓΕΛ και στη Δ’ Εσπερινού ΓΕΛ κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη για τους οποίους προβλέπεται απολυτήρια εξέταση μόνο σε επίπεδο σχολικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 59 του ν. 3966/2011, θα αρχίσουν την Τρίτη 17 Μαΐου 2016 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 και οι επαναληπτικές εξετάσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως και την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016.

Για τους μαθητές που είχαν φοιτήσει στη Γ’ Ημερήσιου ΓΕΛ και στη Δ’ Εσπερινού ΓΕΛ κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη και δεν απολύθηκαν και προσέρχονται σε απολυτήριες εξετάσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, οι εξετάσεις θα αρχίσουν την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016 και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 και οι επαναληπτικές εξετάσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως και την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016.

Το πρόγραμμα των ενδοσχολικών εξετάσεων θα ανακοινωθεί στους μαθητές πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: «Μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο».

πηγή: ethnos.gr / ΝΙΚΟΛ. ΤΡΙΓΚΑ

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

1 Σχόλιο

  1. Ανώνυμος

    Ο τίτλος του άρθρου δεν έχει καμιά σχέση με το περιεχόμενο!

    Απάντηση

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.