Ερώτηση κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α Αιτωλοακαρνανίας Μαρία Τριανταφύλλου και Γιώργος Βαρεμένος, σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το κτιριακό πρόβλημα του παλιού Νοσοκομείου Μεσολογγίου.

Στην ερώτηση επισημαίνεται η ανάγκη, να αποσαφηνιστούν ζητήματα γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτιρίου αλλά και να επισπευστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίησή του.

Ακολουθεί η ερώτηση αναλυτικά:

Με τη διαθήκη των Γεωργίου και Αναστασίου Χατζή – Κώστα, στις 30 Μαΐου 1846, συστάθηκε στο Μεσολόγγι κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Δημοτικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου Γεωργίου και Αναστασίου Χατζηκώστα», με σκοπό «…προς χρήσιν και ωφέλειαν διά τους πτωχούς ασθενείς της πόλεως ταύτης, καθώς και όσων ξένων όπου κατά περίστασιν τύχωσι…» . Για την ανέγερση του Νοσοκομείου παραχωρήθηκε έκταση δωρεάν στο Ίδρυμα από τον οικείο Δήμο το 1850. Η παραχωρηθείσα έκταση βρίσκεται παραπλεύρως του «Κήπου των Ηρώων». Έτσι, οικοδομήθηκε ένα συναφές με το σημερινό κτήριο, οπότε και λειτούργησε το πρώτο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1751/2001 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, ορίστηκε ότι οι δαπάνες για την ανέγερσή του μπορούν να αντιμετωπιστούν με την εκποίηση του αναγκαίου αριθμού μετοχών του Ιδρύματος. Ως γνωστόν, οι αδελφοί Χατζή – Κώστα είχαν διαθέσει σημαντικό ποσό χρημάτων για την αγορά μετοχών, που θα αφορούσαν την συντήρηση του κτηρίου του Παλαιού Νοσοκομείου Μεσολογγίου.

Με την παραπάνω απόφαση του Εφετείου Αθηνών, κρίθηκε ότι η θέληση των διαθετών ικανοποιείται πληρέστερα με τη χρησιμοποίησή του ως συνεδριακού κέντρου για ιατρικά θέματα και λοιπές συναφείς εκδηλώσεις, με τις οποίες θα προάγεται η Ιατρική, αλλά και η εν γένει περίθαλψη των κατοίκων της Πόλης του Μεσολογγίου και της ευρύτερης περιοχής του.

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Συντάγματος αναφέρεται σε ό,τι αφορά τα κληροδοτήματα το εξής: «Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επωφελέστερη αξιοποίηση ή διάθεση για τον ίδιο ή άλλο κοινωφελή σκοπό, εκείνου που καταλήφθηκε ή δωρήθηκε, στην περιοχή που καθόρισε ο δωρητής ή ο διαθέτης ή στην ευρύτερή της περιφέρεια, όταν βεβαιωθεί με δικαστική απόφαση ότι η θέληση του διαθέτη ή του δωρητή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, καθόλου ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της, καθώς και αν μπορεί να ικανοποιηθεί πληρέστερα με τη μεταβολή της εκμετάλλευσης, όπως νόμος ορίζει».

Το έτος 1999, το Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου εγκαταστάθηκε σε νέο κτήριο και έτσι η συντήρηση του κληροδοτήματος των αδερφών Χατζή – Κώστα έμεινε μετέωρη. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια το παλαιό κτήριο του Νοσοκομείου παραμένει ερειπωμένο μέχρι και σήμερα. Στο εσωτερικό του κτηρίου υπάρχουν ιατρικά μηχανήματα που έχουν εγκαταλειφθεί. Κάποια από αυτά είναι μέσα σε ειδική συσκευασία μεταφοράς. Άγνωστο για ποιο λόγο δεν μεταφέρθηκαν στις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις.

Το Υπουργείο Υγείας είχε προχωρήσει στην εφαρμογή της υπουργικής απόφασης του 2008 και της δικαστικής απόφασης του 2001, όταν διαπιστώθηκε ότι υπάρχει άλλη διαθήκη, διαφορετική από αυτή που είχε λάβει υπ’ όψιν της η δικαστική απόφαση του 2001. Η δικαστική απόφαση του 2001 είχε λάβει υπ’ όψιν της μία διαθήκη των Γεωργίου και Αναστασίου Χατζηκώστα, η οποία είχε συνταχθεί στις 30 Μαΐου του 1846. Από την αλληλογραφία και από την εξέταση των εγγράφων διαπιστώθηκε ότι υπάρχει άλλη διαθήκη. Η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα, όπου ανευρέθη, πληροφόρησε ότι αυτή έχει συντάκτη μόνο τον Γεώργιο Χατζηκώστα, με ημερομηνία σύνταξης την 11η Αυγούστου του 1845. Η διαθήκη δεν είχε μεταφραστεί, λόγω μη ύπαρξης υπαλλήλου του κλάδου μεταφραστών της ρωσικής γλώσσας.

Το ίδιο κτήριο διεκδικεί και ο Δήμος της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Οι διαδικασίες για τη συντήρησή του, προ της τελικής κατάρρευσής του, και για την περαιτέρω αξιοποίησή του δεν προχωρούν εδώ και χρόνια. Η τελματώδη κατάσταση όπου έχει περιέλθει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το κτηριακό πρόβλημα, είναι πρόδηλη. Η μετάφραση της εν λόγω διαθήκης πρέπει να πραγματοποιηθεί ώστε να αποσαφηνιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κληροδοτήματος του παλαιού Νοσοκομείου Μεσολογγίου με σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Επειδή, λόγω της οικονομικής κρίσης, είναι σε προτεραιότητα η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και η επαναχρησιμοποίησή της,

Επειδή, το κτήριο είναι ανεκτίμητης πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής αξίας και κληρονομιάς,

Επειδή, τα έξοδα για την επισκευή και αναπαλαίωσή του θα προκύψουν από την πώληση των αναγκαίων μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που έχει στη διάθεσή του το κληροδότημα και δεν θα επιβαρύνουν το ελληνικό Δημόσιο,

Επειδή, με την αξιοποίησή του, το κτήριο θα αποτελέσει κόσμημα για την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και την ευρύτερη περιοχή,

Επειδή, αντίθετα, η μη συντήρηση και αξιοποίησή του θα αποτελεί υποβάθμιση κοινωνική και οικονομική για ολόκληρη την περιοχή,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  • Ποιες οι άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση των φθορών και της στατικότητας του κτηρίου του κληροδοτήματος «Χατζή – Κώστα» προς αποφυγή της κατάρρευσής του;

  • Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν για την αξιοποίηση του εν λόγω κληροδοτήματος; Υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα;

  • Η δεύτερη διαθήκη, που έχει περιέλθει στο Υπουργείο Οικονομικών από την Ελληνική Πρεσβεία στη Μόσχα, έχει μεταφραστεί; Αν ναι, ποιες οι προθέσεις του συντάκτη της διαθήκης; Αν όχι, ποιοι οι λόγοι της καθυστέρησης;

  • Η εποπτεία του κληροδοτήματος έχει μεταβιβαστεί στο γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης;

  • Έχει αποσαφηνιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κληροδοτήματος;

Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.