Με την προδημοσίευση των τεσσάρων πρώτων δράσεων χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ άνοιξε επίσημα  το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι δράσεις που ξεκίνησαν να «τρέχουν» απευθύνονται σε τουριστικές επιχειρήσεις, υφιστάμενες μικρομεσαίες και start up εταιρείες, καθώς και σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις σε περίπου ένα μήνα από σήμερα προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους.

Στόχος είναι τα χρήματα να μοιραστούν σε μέχρι και 7.700 δικαιούχους και μέσω των επενδύσεων να δημιουργηθούν περίπου 7.000 νέες θέσεις εργασίας.

Οι προδημοσιεύσεις θα παραμείνουν σε διαβούλευση για ένα μήνα, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει προκήρυξη των οριστικών προσκλήσεων, οι οποίες θα παραμείνουν ανοιχτές για τουλάχιστον ένα δίμηνο ώστε να δοθεί χρόνος στους ενδιαφερόμενους να προετοιμαστούν.

Οπως ανέφεραν ο υπουργός Ανάπτυξης Γιώργος Σταθάκης και ο αρμόδιος υφυπουργός Αλέξης Χαρίτσης, παρουσιάζοντας τα τέσσερα προγράμματα, στο νέο ΕΣΠΑ επιστρέφει η λογική των «δύο φάσεων» προκειμένου να μη συγκεντρώνονται πολλά αιτήματα ταυτόχρονα και η διαχείρισή τους να είναι αποτελεσματικότερη, ενώ προβλέπεται και «ρήτρα προσαύξησης» 10% επί της ενίσχυσης όταν επιτυγχάνονται οι στόχοι δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Επιπλέον για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ρευστότητας, στα νέα προγράμματα υπάρχει πρόβλεψη για προκαταβολή στους δικαιούχους έως και του 40% της ενίσχυσης έναντι ισόποσης προκαταβολής εγγυητικής επιστολής.

1. Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 130 εκατ. ευρώ.

Θα χρηματοδοτεί υφιστάμενες επιχειρήσεις από τους τομείς της βιομηχανίας τροφίμων, των δημιουργικών βιομηχανιών, υλικών – κατασκευών, εφοδιαστικής αλυσίδας, ενέργειας, περιβάλλοντος, τεχνολογίας και υγείας.

Επιλέξιμες θα είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και επενδύσεις από 15.000 έως 200.000 ευρώ. Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται σε 40% και στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού μπορεί να φτάσει στο 50%.

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι ο εκσυγχρονισμός κτιριακών και άλλων υποδομών, η αυτοματοποίηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, η πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων, η συμμετοχή σε εκθέσεις-συνέδρια, η μετεγκατάσταση σε επιχειρηματικά πάρκα, το μισθολογικό κόστος κ.ά

Από την πρώτη φάση των 52 εκατ. ευρώ προβλέπεται να δοθούν ανά περιφέρεια:

➤ 32,65 εκατ. ευρώ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ηπειρο, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα

➤ 11,2 εκατ. ευρώ στην Αττική

➤ 4,8 εκατ. ευρώ σε Δυτική Μακεδονία, Ιόνιο, Πελοπόννησο, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη

➤ 2 εκατ. ευρώ στη Στερεά Ελλάδα

➤ 1,440 εκατ. ευρώ στο Νότιο Αιγαίο.

Στόχος είναι να ενισχυθούν 1.600-1.800 επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν 1.500 νέες θέσεις εργασίας.

2. Νεοφυής επιχειρηματικότητα. Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 120 εκατ. ευρώ σε δύο κύκλους και θα ενισχύει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων στους τομείς αγροδιατροφής, ενέργειας, πολιτιστικής-δημιουργικής βιομηχανίας, εφοδιαστικής αλυσίδας, περιβάλλοντος, τεχνολογίας, υγείας και κατασκευών. Εξαιρούνται το λιανικό εμπόριο και η εστίαση.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν από το 1991 και είτε είναι άνεργοι, είτε ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα.

Τα εισοδηματικά κριτήρια θα καθοριστούν στην τελική προκήρυξη. Ενισχύονται επενδύσεις μέχρι και 60.000 ευρώ ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι μεταξύ άλλων ο επαγγελματικός και γενικός εξοπλισμός, το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια, ΔΕΚΟ κ.λπ.), τα έξοδα θερμοκοιτίδας για 2 χρόνια, οι δαπάνες προβολής και το κόστος μισθωτής εργασίας, οι αμοιβές τρίτων κ.ά

Από τα 48 εκατ. ευρώ του πρώτου κύκλου θα δοθούν:

➤ 28,960 εκατ. ευρώ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ηπειρο, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα

➤ 8,520 εκατ. ευρώ σε Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησο, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη

➤ 7,360 εκατ. ευρώ στην Αττική

➤ 1,840 εκατ. ευρώ στη Στερεά Ελλάδα

➤ 1,32 εκατ. ευρώ στο Νότιο Αιγαίο.

Στόχος είναι η ενίσχυση 2.500 νέων επιχειρήσεων και η δημιουργία 4.500 θέσεων εργασίας.

3. Ενίσχυση τουριστικών ΜμΕ για τον εκσυγχρονισμό τους. Το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε υφιστάμενες (έως 31.12.2013) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τουρισμό. Ενισχύονται επενδύσεις από 15.000 έως 150.000 ευρώ.

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης είναι στο 40% των επιλέξιμων δαπανών, το οποίο προσαυξάνεται κατά 10% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι του 40% της δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Επιλέξιμες δαπάνες θα είναι μεταξύ άλλων ο εκσυγχρονισμός των κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων, οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και κατανάλωσης νερού, οι παρεμβάσεις εμπλουτισμού των υπηρεσιών, η προβολή σε αγορές-στόχους, οι πιστοποιήσεις υποδομών, το μισθολογικό κόστος και οι αμοιβές τρίτων.

Από τα 52 εκατ. ευρώ της πρώτης φάσης προγραμματίζεται να διατεθούν ανά περιφέρεια:

➤ 32,560 εκατ. ευρώ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ηπειρο, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα

➤ 11,2 εκατ. ευρώ στην Αττική

➤ 4,8 εκατ. ευρώ σε Δυτική Μακεδονία, Ιόνιο, Πελοπόννησο, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη

➤ 2 εκατ. ευρώ στη Στερεά Ελλάδα

➤ 1,440 εκατ. ευρώ στο Νότιο Αιγαίο.

Στόχος είναι η ενίσχυση 600-700 επιχειρήσεων και η δημιουργία 500 νέων θέσεων εργασίας.

4. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης. Αφορά πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Θεωρείται από τα σημαντικότερα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ καθώς δίνει τη δυνατότητα σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να ξεκινήσουν τη δική τους επαγγελματική δραστηριότητα.

Ο προϋπολογισμός του είναι 50 εκατ. ευρώ και αφορά δύο κύκλους των 17 εκατ. ευρώ και 32,5 εκατ. ευρώ.

Αφορά τόσο ανέργους γεννημένους προ της 1.1.1991 που ασκούν συναφή με το πτυχίο τους δραστηριότητα, όσο και φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας αλλά ασκούν το επάγγελμα που σπούδασαν. Προϋπόθεση είναι να μη διαθέτουν εισόδημα από άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ενδεικτικά οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα είναι μεταξύ άλλων: γιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φυσικοθεραπευτές, βιολόγοι, ψυχολόγοι, μαίες, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, τοπογράφοι, χημικοί, γεωλόγοι, γεωπόνοι, δασολόγοι, σχεδιαστές, δημοσιογράφοι, συγγραφείς, διερμηνείς, ξεναγοί, μεταφραστές, καθηγητές, δάσκαλοι, γλύπτες, ζωγράφοι, σκιτσογράφοι, ηθοποιοί, μουσικοί, χορευτές, χορογράφοι, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, διακοσμητές, οικονομολόγοι, αναλυτές, προγραμματιστές, σύμβουλοι επιχειρήσεων, λογιστές, φοροτέχνες, αναλογιστές, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.ά.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί έργα προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού και αφορά μεταξύ άλλων απόκτηση επαγγελματικού εξοπλισμού, λειτουργικό κόστος δραστηριότητας (ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές, ΔΕΚΟ κ.ά.), έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κόστος μισθωτής εργασίας, γενικό εξοπλισμό, αμοιβές τρίτων κ.ά.

Επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για παραγωγικό εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού τους σχεδίου.

Από τα 17,5 εκατ. ευρώ των χρηματοδοτήσεων του πρώτου κύκλου θα διατεθούν ανά Περιφέρεια:

➤ 10,5 εκατ. ευρώ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ηπειρο, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα

➤ 3,115 εκατ. ευρώ σε Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησο, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη

➤ 2,730 εκατ. ευρώ στην Αττική

➤ 679 χιλ. ευρώ στη Στερεά Ελλάδα

➤ 476 χιλ. ευρώ στο Νότιο Αιγαίο.

Στόχος είναι να ενταχθούν στο πρόγραμμα 2.200 πτυχιούχοι και να δημιουργηθούν 500 θέσεις εργασίας.

πηγή: efsyn.gr

 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.