Α. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ:

1.Την Κυριακή, 3 Απριλίου 2016, από την 10:00 έως την 19:00 ώρα, θα διεξαχθεί η εκλογή:

  • Των Προέδρων των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων.
  • Των μελών των Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών.
  • Των αντιπροσώπων (συνέδρων) των Νομαρχιακών Οργανώσεων στο Εθνικό Συνέδριο.
  1. Την Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016, από την 16:00 έως την 20:00 ώρα, θα διεξαχθεί η εκλογή των Υπευθύνων των Θεματικών Τομέων Δράσης των Νομαρχιακών Οργανώσεων.
  2. Την Κυριακή, 17 Απριλίου 2016, από την 08:00 έως την 14:00 ώρα, θα διεξαχθεί η εκλογή των Προέδρων των Νομαρχιακών Οργανώσεων.

Β. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

  • Η δήλωση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., εγγράφως και επί αποδείξει, από την 17:00 ώρα της Δευτέρας, 21 Μαρτίου 2016 έως την 20:00 ώρα της Τετάρτης, 23 Μαρτίου 2016.
  • Η δήλωση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του μέλους της ΔΗΜ.Τ.Ε. υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., εγγράφως και επί αποδείξει, από την 17:00 ώρα της Δευτέρας, 21 Μαρτίου 2016 έως την 20:00 ώρα της Τετάρτης, 23 Μαρτίου 2016.
  • Η δήλωση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του αντιπροσώπου (συνέδρου) της Νομαρχιακής Οργάνωσης στο Εθνικό Συνέδριο υποβάλλεται στην οικεία Ν.ΕΦ.Ε. εγγράφως και επί αποδείξει, από την 17:00 ώρα της Δευτέρας, 21 Μαρτίου 2016 έως την 20:00 ώρα της Τετάρτης, 23 Μαρτίου 2016.
  • Η δήλωση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του Υπευθύνου Θεματικού Τομέα Δράσης της Νομαρχιακής Οργάνωσης υποβάλλεται στην αρμόδια Ν.ΕΦ.Ε., εγγράφως και επί αποδείξει, από την 17:00 ώρα της Δευτέρας, 21 Μαρτίου 2016, μέχρι την 20:00 ώρα της Τετάρτης, 23 Μαρτίου 2016.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή τυχόν διευκρίνιση, παρακαλώ απευθυνθείτε στο τηλ. 6948898094.

                                                                              Ο Πρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο. Ναυπακτίας

 

Αντώνιος Μπέκος

Share on Facebook4Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.