Διαβάστε την επερώτηση του Κώστα Κούστα, περιφερειακού συμβούλου με την Αντίσταση Πολιτών, σχετικά με την κατάσταση του αρδευτικού  δικτύου Κάτω  Αχελώου.

 Στην ΠΕ Αιτ/νιας το εκτεταμένο αρδευτικό δίκτυο καλύπτει 650.000 περίπου στρέμματα. Αποτελείται από τα  έργα κεφαλής (θυροφράγματα, πρωτεύουσες διώρυγες μεταφοράς ύδατος), κλπ. κύριες αποχετευτικές – αποστραγγιστικές τάφροι, αντλιοστάσια αποχέτευσης, αρμοδιότητας του ΓΟΕΒ  Αχελώου  και αρδευτικά δίκτυα διανομής   και το δίκτυο αποχέτευσης αποστράγγισης και το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας των επιμέρους ΤΟΕΒ.

 

Ο  ΓΟΕΒ  Αχελώου, υπολειτουργεί πριν από το 2011 και παρουσιάζει σημαντικά οικονομικά προβλήματα με χρέη προς το ΙΚΑ που ξεπερνούν τα 2 εκατ. €. Αντίστοιχα οι ΤΟΕΒ έχουν οφειλές προς τον ΓΟΕΒ της τάξης των 2 εκατ.€ και προς τη ΔΕΗ πάνω από 4 εκατ. €.

 

Σχετικά με την κατάσταση του αρδευτικού δικτύου του Κάτω Αχελώου

 • Η κατάσταση αποστραγγιστικών αντλιοστασίων
 • Η κατάσταση διώρυγας ΔΧΧ στην περιοχή της Σταμνάς
 • Η κατάσταση υπόγειου δικτύου
 • Η κατάσταση επιφανειακών αγωγών

5)  Η κατάσταση αρδευτικών  αντλιοστασίων παραπάνω δικτύου είναι τραγική, με ηλικία  τουλάχιστον 40 ετών (με διάρκεια ζωής μηχανολογικού εξοπλισμού τα 15 έως 25 έτη)

 

 • Επειδή τα αντλιοστάσια είναι έτοιμα να καταρρεύσουν.
 • Οι διώρυγες κυρίως της Κάτω περιοχής παρουσιάζουν σοβαρές βλάβες. Ειδικότερα όσον αφορά στη ΔΧΧ στην περιοχή της Σταμνάς, υπάρχει πιθανότητα κατάρρευσης τμήματός της και ανεπανόρθωτης ζημιάς στο σύστημα μεταφοράς νερού στην Περιοχή Κατοχής- Νεοχωρίου. Το ΥΠΥΜΕΔΙ, γνωρίζοντας το πρόβλημα της διώρυγας,  εκπονεί εδώ και πολλά χρόνια μελέτες, χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα.
 • Τα δίκτυα διανομής νερού, της Άνω περιοχής (πεδιάδας Αγρινίου και περιοχής Οζερού – Φυτειών) που είναι ως επί το πλείστον δίκτυα επιφανειακής άρδευσης με μικρότερες διώρυγες για τη διανομή του νερού στα αγροτεμάχια παρουσιάζουν εκτεταμένες διαρροές με αποτέλεσμα ζημιές στην παραγωγή.
 • Τα δίκτυα διανομής νερού, της Κάτω περιοχής ( πεδιάδας Μεσολογγίου – Ευηνοχωρίου και περιοχής Οινιαδών) είναι στο σύνολό τους  δίκτυα καταιονισμού (τεχνητής βροχής) με, υπόγειο  σωληνωτό αρδευτικό δίκτυο και υδροληψίες παρουσιάζουν εκτεταμένες διαρροές με αποτέλεσμα να  προβάλλει τεράστιο το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας αλλά να υπάρχουν  ζημιές στην παραγωγή.
 • Σε περιοχές της Μακεδονίας και σε άλλες τις χώρας αντίστοιχα αρδευτικά δίκτυα της ιδίας ηλικίας έχουν αντικατασταθεί σχεδόν εξ ολόκληρου.
 • Επειδή το Ε.Π. της  ΠΔΕ για  την  προγραμματική περίοδο 2014-2020 (έχει οριστικοποιηθεί) και δεν περιλαμβάνει ανάλογες  χρηματοδοτήσεις  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • Δεδομένου ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε υποχρηματοδότηση της ΠΔΕ σε τεχνικά έργα και υποδομές άρδευσης και αποστράγγισης,  ώστε να στηριχθεί η αγροτική παραγωγή,   στην Αιτωλοακαρνανία, προβάλλει εκρηκτικό το αρδευτικό πρόβλημα μπροστά στη νέα καλλιεργητική περίοδο 2015, και συγκεκριμένα τα  παραπάνω απαιτούν λύσεις.

 

 Ερωτάται

Η κα Aντιπεριφερειάρχης Π. Ε. Αιτωλ/νιας

 

 1. Πως σκέφτεται να  αντιμετωπίσει η Περιφερειακή αρχή την υπάρχουσα κατάσταση;
 2. Θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για ένταξη των παραπάνω έργων συντήρησης-αντικατάστασης στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (Π.Α.Α.) στην προγραμματική περίοδο 2014-2020;
 3. Θα υπάρξει άμεσα πρόβλεψη για μείωση κόστους άρδευσης ειδικά για εκτατικές καλλιέργειες που αφορούν την κατ΄ εξοχή γεωργική δραστηριότητα της περιοχής (αραβόσιτος, μηδική,βαμβάκι);
 4. Είναι δυνατόν οι αγρότες να ανταποκριθούν σε κόστος άρδευσης αποστράγγισης 30-35 Ε/στρ. ειδικά για καλλιέργειες χαμηλού κέρδους;
 5. Εκτιμάτε την δυνατότητα να διεκδικηθούν αντισταθμιστικά από την ΔΕΗ ,για την χρήση των φυσικών πόρων (νερού)για την Αιτωλ/νια, με αντίστοιχες μειώσεις στο τιμολόγιο ύδρευσης και άρδευσης, με λύτρωση των ΤΟΕΒ και των δήμων από ένα επώδυνο τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ

 

Ο  Ερωτών

 

Κούστας Κώστας

Περιφερειακός σύμβουλος Αιτωλ/νιας

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter1Share on Google+0Email this to someoneShare on LinkedIn0
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.