Τη Δευτέρα 18-1-2016 και ώρα 17.00, θα πραγματοποιηθεί  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.

   Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούν:

 

 1. Έγκριση προϋπ/σμού οικον. έτους 2016 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με την επωνυμία “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Δημοτ. Σύμβουλος).
 2. Έγκριση προϋπ/σμού οικον. έτους 2016 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγήτρια κα. Κώτση-Αλαφοδήμου Βασ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
 3. Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Τεκμηρίωσης διαφοράς Εσόδων – Εξόδων των Δράσεων του Προϋπολογισμού ΔΚΕΚΑΠΜ έτους 2016 (εισηγητής κ. Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
 4. Έγκριση Προϋπολογισμού ΔΚΕΚΑΠΜ οικονομικού έτους 2016 (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
 5. Έγκριση ολοκληρωμένου Ετησίου Προγράμματος Δράσης ΔΚΕΚΑΠΜ οικονομικού έτους 2016 (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Έργα οδοποιίας και αποχέτευσης σε περιοχή 2ου Γυμνασίου – Αγ. Δημητρίου Μεσολογγίου ” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Βελτιώσεις Εθνικού Σταδίου Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
 8. Έγκριση σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου ταμείου ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015 (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
 9. Έγκριση συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης προς χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
 10. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την λήψη απόφασης αναφορικά με τον καθορισμό του αριθμού, των αρμοδιοτήτων και της διάρθρωσης των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, προμηθειών και παρεχομένων υπηρεσιών/εργασιών, αξιολόγησης των προσφορών αυτών καθώς και σε περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης (άρθρο 72 του Ν. 3852/10 και άρθρο 46 της υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών) (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 11. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 12. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων του Δήμου έτους 2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.