Συνεδριάζει τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου και ώρα 15.30 το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως επικεφαλής εταίρος στο Πρόγραμμα Balkan Med 2014-2020 (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Ανέγερση 4ου νηπιαγωγείου Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ. Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
3. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Παρεμβάσεις ΑΠΕ (2ο Δημοτικό Σχολείο Αιτωλικού)” (εισηγητής κ. Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
4. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜ του έργου “Παρεμβάσεις ΑΠΕ (2ο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου)” (εισηγητής κ. Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Παρεμβάσεις ΑΠΕ (2ο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου)” (εισηγητής κ. Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
6. Κατανομή ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
7. Διαγραφή χρεών οφειλετών του Δήμου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
8. Διαγραφή χρεών από χρηματικούς καταλόγους (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
9. Συμψηφισμός απαιτήσεων και υποχρεώσεων χρεωστών Δήμου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
10. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΑΝΑΙΤ Α.Ε. ΟΤΑ και Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας “ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013” (εισηγητής κ. Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
11. Αναθεώρηση ολοκληρωμένου Ετησίου Προγράμματος Δράσης ΔΚΕΚΑΠΜ έτους 2015 (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
12. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ΔΚΕΚΑΠΜ έτους 2015 (εισηγητής κ. Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
13. Έγκριση νέας εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης διαφοράς εσόδων-εξόδων των δράσεων του προϋπολογισμού ΔΚΕΚΑΠΜ έτους 2015 (εισηγητής κ. Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβή του έργου “Ανάπλαση χώρου σε περιοχή Αγ. Σπυρίδωνα” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
15. Έγκριση επιστροφής τάφων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
16. Έγκριση αγοράς μετοχών της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
17. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
18. Μεταβολές χρηματικών καταλόγων (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
19. Έγκριση της υπ’αριθμ. 109/2015 απόφασης του Δ/κού Συμβ. της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου περί τιμολόγησης έτους 2016 (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
20. Έγκριση της υπ’αριθμ. 110/2015 απόφασης του Δ/κού Συμβ. της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου περί παροχής δημοτικής ενημερότητας (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
21. Έκπτωση εγγυητικών επιστολών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
22. Τακτική επιχορήγηση των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
23. Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
24. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ” (εισηγητής κ. Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
25. Τροποποίηση τεχνικού δελτίου με μείωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και ολοκλήρωση της πράξης “ekallikratis-Σύγχρονες Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ. Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
26. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2015 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
27. Έγκριση μετακίνησης κ.κ. Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.