Συνεδριάζει αύριο Δευτέρα 16-5-2016 και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.      Αντικατάσταση μελών του Δ/κού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Κότσαλος Αγαθ. – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
2.      Έγκριση συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. για την αξιοποίηση των αλυκών Τουρλίδας έτους 2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
3.      Ενημέρωση σχετικά με την αποπεράτωση εγκαταστάσεων στη θέση “ Αγγινάρα ” για την μεταστέγαση των καταπατούντων Ρομά της εισόδου του Αιτωλικού (εισηγητής κ.Σταράμος Παναγ. – Αντιδήμαρχος).
4.      Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου  Γουριάς” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
5.      Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Εργασίες Αποκατάστασης στο δρόμο Αγριλιά – Αγ. Γεώργιος ” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
6.      Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ξηρομέρου  για την υλοποίηση του έργου “Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Αστακού  στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος 2014-2020 Δυτική Ελλάδα Π.Δ.Ε. άξονας προτεραιότητας 2 ” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
7.      Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με μη διεκδίκηση  ακινήτου(Αρχοντικό Ι. Τρικούπη) (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
8.      Έγκριση καθορισμού των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
9.      Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων  (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
10.   Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’αριθμ. 239/2015 απόφασής μας  (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
11.   Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων για τον καθαρισμό ρεμάτων (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
12.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “ Έργα βελτίωσης οδοποιίας σε Δήμο Μεσολογγίου και σε περιοχές επέκτασης σχεδίου πόλεως Μεσολογγίου ” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
13.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Αναβάθμιση αντλιοστασίων Αιτωλικού” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
14.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση χώρου σε περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
15.   Έγκριση παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Συμπληρωματικές παρεμβάσεις στο διδακτήριο του ΕΠΑΛ Κατοχής” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
16.   Μεταβολές και διαγραφές Χρηματικών Καταλόγων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
17.   Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης με δημοπρασία (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
18.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου βορειοανατολικά της Πύλης για ανάδειξη ιστορικού τείχους Ι.Π. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
19.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου “Βελτίωση εγκαταστάσεων και Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μουσείου «Βάσω Κατράκη»” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
20.   Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με αιτούμενη τροποποίηση ρυμοτομίας στην επέκταση του Σχεδίου Πόλης Ι.Π. Μεσολογγίου και συγκεκριμένα στα Ο.Τ. ΚΦ 02, ΚΦ 01 &  Ο.Τ. ΚΧ 06  (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
21.   Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με τοποθέτηση και καθορισμό θέσεων ειδικών πλαισίων για αγγελτήρια (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
22.   Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου  (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
23.   Έγκριση επιστροφής τάφων (εισηγητής κ.Σταράμος Παναγ. – Αντιδήμαρχος).
24.   Εγκρίσεις δαπανών  (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
25.   Προγραμματισμός εκδηλώσεων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
26.   Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

27.   Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

 

Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.