850 θέσεις εργασίας υγειονομικού και λοιπού προσωπικού,οχτάμηνης διάρκειας προκήρυξε το ΚΕΕΛΠΝΟ για νοσοκομεία και κάποιες αφορούν και την 6η ΥΠΕ στη Δυτική Ελλάδα.

Η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016 και ώρα 15:00

Το ΚΕΕΛΠΝΟ, ως φορέας υλοποίησης για το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επείγουσας Υγειονομικής Διαχείρισης για την Προσφυγική Κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του τις αντίστοιχης προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι συμβάσεις θα έχουν 8μηνη διάρκεια.

Προκηρύξεις για θέσεις εργασίας
– Αρ. Πρωτ. 1862_29-7-2016: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

(Ημερομηνία ανάρτησης: 29 Ιουλίου 2016)

Πρόσκληση_Υποέργο 4_ 29-7-2016

Παράρτημα ΙΙ: Υπεύθυνη Δήλωση

Παράρτημα ΙΙΙ: Πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων

(Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Δευτέρα 22/08/2016 και ώρα 15:00)

 

– Αρ. Πρωτ. 1863_29-7-2016: » Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.».

(Ημερομηνία ανάρτησης: 29 Ιουλίου 2016)

Πρόσκληση_Υποέργο 3_ 29-7-2016

Παράρτημα ΙΙ: Υπεύθυνη Δήλωση

Παράρτημα ΙΙΙ: Πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων

Παράρτημα ΙΙΙ: Πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων ιατρών

(Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Δευτέρα 22/08/2016 και ώρα 15:00)

 

 

–  Αρ. Πρωτ. 1861_29-7-2016: » Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.».

(Ημερομηνία ανάρτησης: 29 Ιουλίου 2016)

Πρόσκληση_Υποέργο 2_ 29-7-2016

Παράρτημα ΙΙ: Υπεύθυνη Δήλωση

Παράρτημα ΙΙΙ: Πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων

Παράρτημα ΙΙΙ: Πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων ιατρών

(Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Δευτέρα 22/08/2016 και ώρα 15:00)

 

– Αρ. Πρωτ. 1864_29-7-2016: » Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.».

(Ημερομηνία ανάρτησης: 29 Ιουλίου 2016)

Πρόσκληση_Υποέργο 1_ 29-7-2016

Παράρτημα ΙΙ: Υπεύθυνη Δήλωση

Παράρτημα ΙΙΙ: Πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων

(Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Δευτέρα 22/08/2016 και ώρα 15:00)

Για περισσότερες πληροφορίες στο www.keelpno.gr

Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.