Στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Επιτροπή για τη Βιώσιμη Εδαφική Ανάπτυξη (Commission for Sustainable Territorial Development) της ARLEM (Συνέλευση των Ευρω-Μεσογειακών Περιφερειών και Δήμων) θα συμμετάσχει τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Την Περιφέρεια θα εκπροσωπήσει ο βοηθός Περιφερειάρχη για τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σχέσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Κώστας Καρπέτας.

Κατά τη συνεδρίαση, πρόκειται να συζητηθούν δύο θεματικές εκθέσεις, μία για την απασχόληση και την εδαφική ανάπτυξη στην περιοχή της Μεσογείου και μία για ένα βιώσιμο αστικό περιβάλλον στην περιοχή της Μεσογείου.

Επιπλέον, ως συνέχεια της έκθεσης της ARLEM με θέμα «Ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διαχείριση της μετανάστευσης στην περιοχή της Μεσογείου», θα υπάρξει συζήτηση για τις τελευταίες εξελίξεις που συνδέονται με την μετανάστευση στην περιοχή της Μεσογείου.

Τέλος, θα παρουσιαστεί το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας, το πρόγραμμα Med 2014-2020, και ιδίως τα σημεία σχετικά με τη διασυνοριακή συνεργασία.

Η ARLEM (Συνέλευση των Ευρω-Μεσογειακών Περιφερειών και Δήμων – Assemblée Régionale et Locale Euro-Méditerranéenne) είναι Όργανο της Επιτροπής των Περιφερειών από το 2010.

Πρόκειται για την συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών αιρετών εκπροσώπων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και των Μεσογειακών εταίρων της. Αντιπροσωπεύει την εδαφική διάσταση στο πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο (UoM), επιτρέποντας εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από τις τρεις ακτές της Μεσογείου να εκπροσωπήσουν τοπικές και περιφερειακές αρχές σε πολιτικό επίπεδο, να διατηρήσουν τον πολιτικό διάλογο και την προώθηση της διαπεριφερειακής συνεργασίας.

 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.