Μέσα από δυόμιση χρόνια διαβούλευσης και διαρκών συζητήσεων, οι οποίες και συνεχίζονται, διαμορφώθηκε η δεύτερη έκδοση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και υπεβλήθη προς έγκριση στις υπηρεσίες της Ε.Ε. και του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Από το Πανεπιστήμιο Πατρών υποβλήθηκαν 209 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 316,7 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ από το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ υποβλήθηκαν 38 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 153,3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ συνολικά από τη διαδικασία διαβούλευσης με τους φορείς υποβλήθηκαν 1.254 προτάσεις έργων και δράσεων από 37 φορείς συνολικού προϋπολογισμού 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η εκπόνηση της RIS3 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ξεκίνησε από μηδενική βάση με συστηματική διαδικασία από κάτω προς τα επάνω (bottom up) και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις και καθοδήγηση της Ε.Ε.

Για το σκοπό αυτό έγιναν αλλεπάλληλες συναντήσεις, ημερίδες, workshops και αναπτυξιακό συνέδριο, ενώ συμπληρώθηκαν πάρα πολλά ερωτηματολόγια με προτάσεις, ιδέες και παρατηρήσεις από όλους τους φορείς της Περιφέρειας (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Επιμελητήρια, Κοινωνικούς Φορείς, ΟΤΑ κλπ).

Η RIS3 αποτυπώνει και αναδεικνύει συγκεκριμένους τομείς της Περιφερειακής οικονομίας, οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική και αριστεία με έμφαση στη σύνδεση καινοτομίας, έρευνας και επιχειρηματικότητας.

Η RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δεν αποτελεί πηγή χρηματοδότησης για καμία δράση που περιγράφονται σε αυτήν και ειδικότερα για δράσεις ερευνητικής δραστηριότητας των ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων. Προτείνει δυνητικές πηγές χρηματοδότησης των δράσεων που περιγράφονται και οι οποίες μπορούν να είναι το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, το Εθνικό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, το ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, HORIZON 2020, ιδιωτική χρηματοδότηση κ.α.

Οι τρεις κάθετοι τομείς προτεραιότητας της RIS3 Δυτικής Ελλάδας διαμορφώθηκαν μέσα από τη μέχρι σήμερα συνεχή διαβούλευση που έγινε με τους φορείς, χαρακτηρίζουν το αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειάς μας και είναι:
1. Ο πρωτογενής τομέας με έμφαση στα προϊόντα και υπηρεσίες της αγρο-βιοδιατροφής
2. Ο Πολιτισμός και Τουρισμός με έμφαση στο υψηλό δυναμικό της Περιφέρειας και τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης
3. Μικρο-ηλεκτρονική και Υλικά.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.