Αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Φίλη σχετικά με την πλήρωση των θέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 55 του π.δ.63/2005, κατέθεσε ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ και Υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος.

Ο κ. Κωνσταντόπουλος τόνισε ότι έχει ξεκινήσει έντονος δημόσιος διάλογος μετά τις καταγγελίες του πρώην Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Πανούση Ιωάννη, αλλά και την ομολογία του κ. Λάμπρου  Παναγιώτη για τις ‘‘δραστηριότητές’’ του στο πλαίσιο των ‘’καθηκόντων’’ του ως ειδικός συνεργάτης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να ενημερωθεί η Βουλή και να αρθεί οποιαδήποτε σκιά για το ρόλο και το έργο του προσωπικού που προσλαμβάνεται στα πολιτικά γραφεία των Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, ο κ. Κωνσταντόπουλος ζήτησε να του χορηγηθεί πλήρης λίστα όσων έχουν προσληφθεί βάσει του άρθρου 55 του π.δ.63/2005 στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, από τη δημοσίευση του π.δ.25/2015 (Α´21) (27 Ιανουαρίου 2015) έως και σήμερα, συμπεριλαμβανομένων και των άμισθων «εθελοντών» ειδικών συμβούλων που προσλήφθηκαν βάσει των εδαφίων που προστέθηκαν στην παρ.4 του ως άνω άρθρου με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4320/2015 (Α΄29), με αναλυτική καταγραφή των θέσεων, των  καθηκόντων τους και της περιόδου απασχόλησης τους.

Αναλυτικά, η αίτηση κατάθεσης εγγράφων έχει ως εξής :

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

κ. ΦΙΛΗ

Αθήνα, 12/11/2015

ΘΕΜΑ: Πλήρωση των θέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 55 του π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).

Έχει ξεκινήσει ένας έντονος δημόσιος διάλογος μετά τις καταγγελίες του πρώην Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Πανούση Ιωάννη, αλλά και την ομολογία του κ. Λάμπρου  Παναγιώτη για τις ‘‘δραστηριότητές’’ του στο πλαίσιο των ‘’καθηκόντων’’ του ως ειδικός συνεργάτης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Για να ενημερωθεί η Βουλή και για να αρθεί οποιαδήποτε σκιά για το ρόλο και το έργο του προσωπικού που προσλαμβάνεται στα πολιτικά γραφεία των Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, αιτούμαι να μου χορηγηθεί πλήρης λίστα όσων έχουν προσληφθεί βάσει του άρθρου 55 του π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98) στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, από τη δημοσίευση του π.δ.25/2015 (Α´21) (27 Ιανουαρίου 2015) έως και σήμερα, συμπεριλαμβανομένων και των άμισθων «εθελοντών» ειδικών συμβούλων που προσλήφθηκαν βάσει των εδαφίων που προστέθηκαν στην παρ.4 του ως άνω άρθρου με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4320/2015 (Α΄29), με αναλυτική καταγραφή των θέσεων, των  καθηκόντων τους και της περιόδου απασχόλησης τους.

 

Ο αιτών Βουλευτής

 

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

 

 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.