Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδας, το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου στο Λιδωρίκι, καθώς στις 17:00 το Σώμα καλείται να προχωρήσει στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (απολογισμός – ισολογισμός – κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως κ.λπ.) για τη χρήση 2014, ενώ στις 18:00 ξεκινά η δεύτερη συνεδρίαση με συνολικά 15 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Αναλυτικά η ατζέντα των θεμάτων:

1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων (άρθ. 15 Π.Δ. 171/87) για το έτος 2016. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)
2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων, προϋπολογισμού από 5.869,41 € έως 10.271,46 € (τα ποσά άνευ Φ.Π.Α.), για το έτος 2016. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)
3. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής εργασιών ή μεταφορών (άρθ. 67 Π.Δ. 28/80) για το έτος 2016. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)
4. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής δημοτικών υπαλλήλων, μετά των αναπληρωματικών αυτών, για την παραλαβή προμήθειας υλικών για το έτος 2016. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)
5. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων για το έτος 2016. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Γουργουλέτης Επαμεινώνδας)
6. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων των περιπτέρων για το έτος 2016 – τροποποίηση της υπ’ αριθ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
7. Συγκρότηση επιτροπών (άρθρου 70 Ν. 3852/2010 & άρθρου 80 Ν. 3463/2006) για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για το έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
8. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
9. Συγκρότηση επιτροπών εισαγωγής ζώων στις δημοτικές βοσκές και ελέγχου αυθαίρετης βόσκησης (άρθρου 4 Ν.Δ. 318/1969) για το έτος 2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλετούρης Κωνσταντίνος)
10. Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Λιδωρικίου» και αριθ. μελέτης 26/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
11. Έγκριση 1ου και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο: «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Τολοφώνος» και αριθ. μελέτης 25/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
12. Έγκριση 1ου και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο: «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Τρικόρφου Δ.Ε. Ευπαλίου» και αριθ. μελέτης 5/2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
13. Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 12/2015 μελέτης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μαλανδρίνου Δ.Ε. Λιδωρικίου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
14. Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 13/2015 μελέτης του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις δημοτικών χώρων Τ.Κ. Μαλανδρίνου Δ.Ε. Λιδωρικίου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)
15. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (Καφενείο Μοναστηρακίου) του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φάκος Χαράλαμπος)

Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.