Με απόφασή του Δήμαρχου Ι.Π. Μεσολογγίου Νίκου Καραπάνου, οι αρμοδιότητες αντιδημάρχων τροποποιούνται ως εξής:

1) Στον κ. Καρβέλη Σπυρίδωνα Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, προστίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες: α) Η ευθύνη και η εποπτεία λειτουργίας της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας β) Η ευθύνη και η εποπτεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

2) Στον κ. Μπουσμπουρέλη Δημήτριο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες: * Εποπτεία και ευθύνη Τεχνικών Υπηρεσιών.
* Ευθύνη Προγραμματισμού μελετών, επίβλεψης έργων και εργασιών.
* Τέλεσης Πολιτικών γάμων.
* Ευθύνη λειτουργίας Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας
* Θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
* Την ευθύνη και εποπτεία του προσωπικού των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του

3) Στον κ. Σπυρίδωνα Διαμαντόπουλο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες:
* Αισθητικής αναβάθμισης και καθαριότητας, χωρικής αρμοδιότητας ΔΕ Μεσολογγίου
* Αρμοδιότητα πρασίνου και ανακύκλωσης
* Την ευθύνη καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων, της αποκομιδής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων. χωρικής αρμοδιότητας ΔΕ Μεσολογγίου
* Την ευθύνη επίβλεψης και συντήρησης παιδικών χαρών.
* Την λήψη προστατευτικών μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και πρασίνου.
* Την τέλεση πολιτικών γάμων.
* Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για απασχόληση –Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής εκτός παγίων εγκαταστάσεων και υποδομών.
* Θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

4) Στον κ. Σταράμο Παναγιώτη κατά τόπο (χωρική ευθύνη Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού) Αντιδήμαρχο καθορίζει την χωρική ευθύνη για την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων του στην Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού και προστίθενται οι αρμοδιότητες:
* Ευθύνη καθαριότητα όλων των κοινοχρήστων χώρων
* Την ευθύνη καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων, της αποκομιδής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων χωρικής αρμοδιότητας ΔΕ Αιτωλικού

5) Ορίζει τον κ. Ρόμπολα Κωνσταντίνο κατά τόπο (χωρική ευθύνη Δημοτική Ενότητα Οινιαδών) Αντιδήμαρχο με θητεία από 1-7-2015 έως 28-2-2017 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου μεταβιβάζοντας του τις κάτωθι αρμοδιότητες:
* Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Οινιαδών
* Την παρακολούθηση έργων και εργασιών στην ΔΕ Οινιαδών.
* Την μερίμνα για τον εξοπλισμό στην ΔΕ Οινιαδών
* Την ευθύνη καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων, της αποκομιδής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων. χωρικής αρμοδιότητας ΔΕ Οινιαδών.
* Την υπογραφή «με εντολή Δημάρχου» βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται στην ΔΕ Οινιαδών
* Την συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων Διαφάνεια και ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
* Τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της ΔΕ Οινιαδών.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter2Share on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.