Οκτώ φορείς της περιοχής συνυπογράφουν την προσφυγή στο ΣτΕ για τα απορρίμματα της Ηλείας
Εκτός από τους άμεσα εμπλεκόμενους, δήμους Δήμοι Αγρινίου και Αμφιλοχίας και ΦΟΔΣΑ του ΧΥΤΑ Στράτου

Ως γνωστόν χθες Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου ο Δήμος Αγρινίου προσέφυγε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας καταθέτοντας αίτηση κατά των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την ακύρωση των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για τη μεταφορά αποβλήτων των Δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας στο ΧΥΤΑ Στράτου του Δήμου Αγρινίου.

Την αίτηση ακύρωσης συνυπογράφουν ο Δήμος Αμφιλοχίας, ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης στερεών αποβλήτων της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας, το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Περιφερειακό Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αγρινίου, ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Αιτωλοακαρνανίας, η Ένωση Ξενοδόχων Αιτωλοακαρνανίας, η Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία και η Ομοσπονδία Συλλόγων Τριχωνίδας.

Τα επιχειρήματα των φορέων – Ποιες κοινοτικές οδηγίες και κανονισμούς παραβιάζουν τα «εντέλλεσθε» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Με την εν λόγω αίτηση προβάλλεται ότι κατά την έκδοση των προσβαλλόμενων αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα δεν τηρήθηκαν οι απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις, για τη μεταφορά των ΑΣΑ με αποτέλεσμα να παραβιάζεται το δίκαιο διαχείρισης των αποβλήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οδηγία 2008/98) ειδικότερα δε οι αρχές της αυτάρκειας, της εγγύτητας και της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος κατά προτεραιότητα στην πηγή. Περαιτέρω, οι μεταφορές των ΑΣΑ αποφασίστηκαν κατά παράβαση των όρων που θέτει ο Κανονισμός 1013/2006 για τις μεταφορές των αποβλήτων και ο οποίος εφαρμόζεται και για τις μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών που επιβάλλουν, μεταξύ άλλων, τη συναίνεση του φορέα υποδοχής καθώς και τη δυνατότητα άρνησης παραλαβής φορτίων αποβλήτων σε περίπτωση απειλής της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Περαιτέρω προβάλλεται ότι μη νομίμως δεν έχει προηγηθεί εξέταση της δυνατότητας μεταφοράς των ΑΣΑ σε εγγύτερη εγκατάσταση ΧΥΤΑ και ιδίως στους ΧΥΤΑ του Νομού Αχαΐας που βρίσκονται χιλιομετρικά σε μικρότερη απόσταση και, αφετέρου, της φέρουσας ικανότητας των ΧΥΤΑ υποδοχής του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, ενώ δεν προσδιορίζεται επίσης το κόστος μεταφοράς τους. Προσθέτως, συντρέχει μη συμβατότητα των προσβαλλόμενων πράξεων με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων που θεσπίστηκε το έτος 2015 και παραβίαση των κατευθύνσεων και των αρχών που θέτει το ισχύον Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δυτικής Ελλάδας, με αποτέλεσμα την ευθεία παραβίαση των απαιτήσεων που θέτει το δίκαιο της διαχείρισης των αποβλήτων, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

 

πηγή: agrinioculture.gr

Share on Facebook23Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.