Σήμερα Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, στις 17:30 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτία,ς με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Διακομιδές ασθενών του Κέντρου Υγείας Ναυπάκτου. (Εισηγ. κ. Σιαμαντάς)
 2. Έγκριση του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου έτους 2015. (Εισηγ. κ. Φράγκος)
 3. Εγκριση του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας (ΚΕΔΝ) έτους 2015. (Εισηγ. κ. Νούλας)
 4. Εγκριση του Σχεδίου Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας (ΚΕΔΝ) έτους 2015. (Εισηγ. κ. Νούλας)
 5. Απολογισμός των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 443ης επετείου της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου. (Εισηγ. κ. Ράπτης)
 6. Εγκριση τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΝ έτους 2015. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς)
 7. Συζήτηση κατόπιν αιτήματος της αντιπολίτευσης με αντικείμενο το περιστατικό μεταξύ εργαζομένων της ΔΕΥΑΝ και αιρετού του Δήμου.
 8. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την τροποποίηση θέσεως στάθμευσης για φορτηγά Δ.Χ. σε θέση στάθμευσης υπερ. λεωφορείου ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας Α.Ε. (εισηγητής κ. Κονίδας)
 9. Ορισμός υπαλλήλου ως μέλους στην Τριμελή επιτροπή για την παραλαβή του φυσικού εδάφους του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΙΜΟΥ ΠΥΛΗΝΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΑΓΑΤΣΟΥΛΑΣ Τ.Κ.ΣΙΜΟΥ» και ορισμός του Προέδρου της Επιτροπής μετά του αναπληρωματικού του. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 10. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ» προϋπολογισμού 510.569,11 (χωρίς ΦΠΑ). (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 11. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΩΝ» προϋπολογισμού 48.780,49 (χωρίς ΦΠΑ). (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΒΟΜΒΟΚΟΥΣ» προϋπολογισμού 32.398,37 (χωρίς ΦΠΑ). (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 13. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΠΙΤΣΙΝΑΪΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 9.756,10 (χωρίς ΦΠΑ). (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 14. Συγκρότηση  επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ» προϋπολογισμού 10.243,90 (χωρίς ΦΠΑ). (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 15. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση – συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε. Πλατάνου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 16. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού» Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 17. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δ.Ε. Πυλλήνης (Μηλιά, Ποκίστα, Δορβιτσά, Στράνωμα, Φαμίλα, Στύλια)» της Δημοτικής Ενότητας Πυλλήνης. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 18. 2η Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Τ.Κ. Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 19. 2η Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΠΛΗΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΩΝ)». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 20. Σχέδιο δράσης για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Ράπτης)
 21. Απολογισμός για την εκδήλωση «Γιορτή Κάστανου & Τσίπουρου» Άνω Χώρας. (Εισηγ. κ. Ράπτης)
 22. Συγκρότηση επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγ. κ. Ράπτης)
 23. Απολογισμός της εμποροπανήγυρης έτους 2014. (Εισηγ. κ. Σύψας)
 24. Επικαιροποίηση απόφασης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. (Εισηγ. κ. Σύψας)
 25. Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σύψας)
 26. Γνωμοδότηση σχετικά με τον αριθμό αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, καθορισμός του ύψους και του τρόπου είσπραξης καταβαλλόμενου τέλους, προκειμένου να κατατεθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετική πρόταση στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. (εισηγητής κ. Σύψας)
 27. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού) του έργου «Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού» Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 28. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Βελτίωση – συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε. Πλατάνου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 29. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΧΑΛΚΕΙΑΣ». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 30. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικός) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 31. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΠΛΗΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΩΝ)». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 32. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του Έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΠΛΗΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΩΝ). (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 33. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του Έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΚΤΙΡΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ)». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 34. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του Έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Τ.Κ. Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 35. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – μειωτικού του έργου «Κατασκευή τσιμεντένιας Σκάλας και αγωγού ομβρίων Τ.Κ. Νεοκάστρου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 36. Εγκριση Μνημονίου «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» στο Δήμο Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
 37. Εγκριση Μνημονίου «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό περιόδου 2014-2015» στο Δήμο Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
 38. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση 1ου Σταδίου φάση Β΄ του έργου ΧΥΤΑ Ναυπάκτου – Κατασκευή Κυττάρου 2ης χρονικής περιόδου» προϋπολογισμού 556,910,57€ (χωρίς Φ.Π.Α). (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
 39. Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους σε γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυαγίων στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κ.Λ. Πάτρας. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
 40. Ανασυγκρότηση Επιτροπής έκδοσης πορίσματος παύσης κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου μας – ανάκληση της αρ.83/2014 απόφασης Δ.Σ. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
 41. Έγκριση μελέτης του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού Ναυπάκτου» και υποβολή τροποποίησης τεχνικού δελτίου Πράξης «Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 42. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία στην Τοπική Κοινότητα Μαμουλάδας της Δ.Ε. Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 43. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκάλυψη και ανύψωση φρεατίων και σχαρών». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 44. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία πρόσβασης προς ΧΥΤΑ (Παράκαμψη Δ.Δ. Βλαχομάνδρας)». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 45. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 46. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΛΙΜΝΙΤΣΑΣ. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 47. Έγκριση της υποκατάστασης μέλους της κατασκευαστικής Κοινοπραξίας για το έργο «Κατασκευή κτιρίων Στέγες Υποστηριζόμενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του συλλόγου ΑΛΚΥΟΝΗ». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 48. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς)
 49. Παράταση μίσθωσης κτιρίου στέγασης καλλιτεχνικών εργαστηρίων του Δήμου Ναυπακτίας (πρώην Κ.Α.Π.Η.). (εισηγητής κ. Ράπτης)
 50. Διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. (Εισηγ. κ. Ράπτης)
 51. Υλοποίηση σκοπού κληροδοτήματος Ανδρέα Π. Ανδρεόπουλου. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς)
 52. Ορισμός επιτροπής υλοποίησης σκοπού, Κληροδοτήματος Νικολάου Σπ. Γραββάνη. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς)
 53. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «Καπνόριζες» Τ.Κ. Γαλατά για καλλιέργεια. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς)
 54. Εκμίσθωση  βοσκοτόπων του Κληροδοτήματος ΛΕΩΝΙΔΑ & ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΣΩΝΗ. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς)
 55. Αίτηση για μείωση μισθώματος δημοτικού διώροφου κτίσματος που λειτουργεί ως ξενώνας στη Τ.Κ. Ελατούς Δ.Ε. Αποδοτίας. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 56. Αίτηση για μείωση μισθώματος ακινήτου (πρώην Δημοτικό Σχολείο) Τ.Κ. Στράνωμας Δ.Ε. Πυλήνης. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 57. Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους (Τ.Α.Π. – διάφορα ). (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 58. Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους (Τέλη νεκροταφείου). (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 59. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 60. Προπληρωμή δαπανών των εργασιών: «Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού προβολής περιοχών Αιτωλικού – Μεσολογγίου – Ναυπάκτου» – 1η Δόση – του προγράμματος leader. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.