Με αίτηση που κατέθεσε πριν από λίγο προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας Γιώργο Σιαμαντά, ο τέως Δήμαρχος Ναυπάκτου και επικεφαλής της παράταξης «Αλλάζουμε Μαζί τη Ναυπακτία» Θανάσης Παπαθανάσης ζητά την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου ο Δήμος Ναυπακτίας να λάβει απόφαση για το «σοβαρότατο θέμα που προέκυψε με τη δέσμευση των αποθεματικών των Φορεων της Γενικής Κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένων των  ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού με πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου από την Κυβέρνηση«, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

 

Αναβρασμός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Tις τελευταίες ώρες επικρατεί αναβρασμός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μετά την απόφαση της Κυβέρνησης να εισάγει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που προβλέπει της δέσμευση των αποθεματικών φορέων, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκφράζουν φόβους ότι θα σταματήσουν όλοι οι προμηθευτές να προμηθεύουν με είδη πρώτης ανάγκης τους δήμους, καθώς θα υπάρξει αβεβαιότητα για την πληρωμή τους.Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που θα εισαχθεί την Τετάρτη στη Βουλή και έχει ισχύ από τις 17 Μαρτίου 2015, προβλέπει ότι:

Αρθρο Πρώτο: «Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ισχύον ‘Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης’ που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας.

»Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους ανωτέρω φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

»Εξαιρούνται επίσης οι Δημόσιες Επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 5, οι Δημόσιοι Οργανισμοί κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν.3429/2005 (Α’ 314), καθώς και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δύνανται να μεταφέρουν τα ως άνω αναφερόμενα κεφάλαια στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον ίδιο σκοπό.

»Επί των κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα ή θα κατατεθούν στους ανωτέρω λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του Ν. 2469/1997 (Α’ 38), όπως ισχύουν.

Άρθρο Δεύτερο:  «Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από 17.3.2015».

 

Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.