Σε δυο προγραμματικές συμβάσεις με τη ΔΕΥΑ Ναυπάκτου προχώρησε ο δήμος Ναυπακτίας με σκοπό να χρηματοδοτήσει έργα και μελέτες που αφορούν στην ύδρευση και την αποχέτευση.

Λαμβάνοντας υπόψη «την παλαιότητα των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε. Ναυπάκτου, επιδιώκεται μια συνεργασία μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., μέσα από την οποία θα καταστεί δυνατή η εκτέλεση απαραίτητων έργων και μελετών για την συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων συστημάτων, με απώτερο σκοπό, την αποδοτικότερη και οικονομικότερη λειτουργία αυτών αλλά και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας, με συνδυασμό και αλληλοσυμπλήρωση των αρμοδιοτήτων και των οικονομοτεχνικών μέσων των δύο φορέων«.

Προγραμματική σύμβασης μεταξύ Δήμου- Δ.Ε.Υ.Α.Ν. για κατασκευή έργων-εργασιών ύδρευσης
Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται τα παρακάτω έργα με συνολικό προϋπολογισμό 40.590,00 € με το ΦΠΑ:
α) Έκτακτες εργασίες αποκατάστασης και προστασίας γεωτρήσεων Ευήνου(Υδροδότηση Δ.Ε. Αντιρρίου), Ποσό: 16.900,00 € συν ΦΠΑ.
β) Συντήρηση ανακατασκευή δικτύων ύδρευσης πληγεισών περιοχών Δ.Ε. Πλατάνου – Αποδοτίας, Ποσό: 8. 000,00 € συν ΦΠΑ. γ) Συντήρηση – ανακατασκευή υδρομάστευσης Τ.Κ. Καλαβρούζας, , Ποσό: 8.100,00 € συν ΦΠΑ
Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους έσοδα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και έσοδα από αντισταθμιστικά οφέλη (ανεμογεννήτριες) του Δήμου Ναυπακτίας τμηματικά σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, εκτός του ποσού ΦΠΑ το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τη ΔΕΥΑΝ και το οποίο ανέρχεται συνολικά σε 7.590,00€.

Προγραμματική σύμβαση «για την κατασκευή έργων και τη σύνταξη μελετών ύδρευσης και αποχέτευσης σε συγκεκριμένα σημεία του Δήμου Ναυπακτίας»
Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται τα παρακάτω έργα και ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται στο ποσό των 131.610,00 € με το ΦΠΑ:
α)Στεγανοποίηση κύριας δεξαμενής υδροδότησης πόλης Ναυπάκτου (Βαρναράχη), Ποσό:39.360,00 €.
β) Συντήρηση παλαιού αντλιοστασίου λυμάτων στο Φλοίσβο, Ποσό: 18.450,00 €.
γ)Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου αντλιοστασίων Ευήνου (Υδροδότηση Αντιρρίου και Δυτικών περιοχών), Ποσό: 12.300,00 €.
δ) Μελέτη επέκτασης αποχετευτικού δικτύου λυμάτων στην Τ. Κ. Δάφνης, Ποσό:12.300,00€
ε) Υδραυλική μελέτη αντικατάστασης αμιαντοσωλήνα στη πόλη της Ναυπάκτου και διαχωρισμός όμβριων – ακαθάρτων (πλ.Φαρμάκη -Λαγκαδούλα) Ποσό: 14.760,00 €.
στ) Υδραυλική μελέτη για κατασκευή (2) καταθλιπτικών αγωγών από αντλιοστάσιο Γριμπόβου έως ΒΙΟ.ΚΑ. Ποσό:12.300,00€
ζ) Συντήρηση – ανακατασκευή υδρομαστεύσεων Δ.Ε. Πλατάνου Ποσό:11.070,00€
η) Συντήρηση – ανακατασκευή υδρομαστεύσεων Δ.Ε. Αποδοτίας Ποσό:11.070,00€
Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους έσοδα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και έσοδα από αντισταθμιστικά οφέλη (ανεμογεννήτριες) του Δήμου Ναυπακτίας τμηματικά σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, εκτός του ποσού ΦΠΑ το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τη ΔΕΥΑΝ και το οποίο ανέρχεται συνολικά σε 24.610,00€.

πηγή: agrinioculture.gr

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter1Share on Google+0Email this to someoneShare on LinkedIn0
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.