Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ολοκληρώθηκε η διαδικασία τακτοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών σε Γρίμποβο και Ψανή και ως εκ τούτου η Υπηρεσία δύναται να παραχωρήσει χώρο στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος για την ανάπτυξη ομπρελών και τραπεζοκαθισμάτων.

Αναλυτικά, στη σχετική ανακοίνωση περιγράφεται στους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να παραλάβουν την άδειά τους, ο τρόπος εξόφλησης του χρηματικού ανταλλάγματος παραχώρησης:

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ΄αρίθμ. 2905934/8-06-2015 Δήλωση Υπαγωγής ένταξης Ν. 4178/2013 ολοκληρώθηκε η διαδικασία τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών στις παραλίες Γριμπόβου και Ψανής, έπειτα από την έγκριση της υπ’ αριθμ. 57/2015 Απόφαση ΔΣ ΔΛΤΝ, που αφορά στην τακτοποίηση των σκιάστρων.

Πλέον η Υπηρεσία μας δύναται να παραχωρήσει χώρο στη ΧΖΛ για ανάπτυξη ομβρελών και τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2015 σε όσους έχουν αιτηθεί και εντός αυτού υπήρχε αυθαίρετη κατασκευή.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε άμεσα στην Υπηρεσία μας προκειμένου να παραλάβετε την Άδεια σας με την καταβολή του αντίστοιχου ανταλλάγματος.

Σας ενημερώνουμε ότι το χρηματικό αντάλλαγμα παραχώρησης του χώρου για το 2015 δύναται να εξοφληθεί με τους εξής τρόπους:

1.Για να χορηγηθεί η άδεια παραχώρησης προαπαιτείται η εξόφληση του 1/3% της συνολικής της αξίας.
2.Εφόσον το υπόλοιπο εξοφληθεί εξολοκλήρου, θα γίνεται επιπρόσθετη έκπτωση 10% επί της συνολικής της αξίας.
3.Σε διαφορετική περίπτωση το υπόλοιπο θα εξοφλείται το αργότερο μέχρι 31/10/2015 και χωρίς να παρέχεται η πρόσθετη έκπτωση του 10%.
4.Μετά την παρέλευση της 31/10/2015 και εφόσον δεν έχει εξοφληθεί το σύνολο της αξίας της άδειας, το υπόλοιπο ποσόν θα βεβαιώνεται αμέσως στην Ταμειακή Υπηρεσία για να υπάρχουν οι νόμιμες συνέπειες και επιβαρύνσεις.

Ναύπακτος 26-6-2015

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter2Share on Google+0Email this to someone
 
 

1 Σχόλιο

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.