Δύο τυπικά συνεδριάσεις για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου τη Δευτέρα. Η πρώτη συνεδρίαση που ξεκινά στις 14:00 αφορά στην ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου, οικ.έτους 2016, ενώ αμέσως μετά, στις 14:30, θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση με συνολικά 7 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Αναλυτικά η ατζέντα:

  1. Ανατροπή δεσμεύσεων έτους 2015.
  2. Συγκρότηση επιτροπών –ορισμός εκπροσώπων (σχετ. Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18Α /2000) & άρθρ. 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αρίθμ. 20 ( ΦΕΚ 444Β΄/99). (σχετ. έγγραφο ΚΛ ΠΑΤΡΑΣ)
  3. Συγκρότηση επιτροπών –ορισμός εκπροσώπων (σχετ. Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18Α /2000) & άρθρ. 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αρίθμ. 20 ( ΦΕΚ 444Β΄/99). (σχετ. έγγραφο Λιμεναρχείο Μεσολογγίου)
  4. Ορισμός μελών σε γνωμοδοτική επιτροπή ( Ν. 2881/2001(Ά16) και λοιπές διατάξεις) για θέματα  ανέλκυσης–απομάκρυνσης–εξουδετέρωσης ναυαγίων στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κ. Λ Πατρών. (σχετ. έγγραφο ΚΛ ΠΑΤΡΑΣ)
  5. Συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής (Ν. 2881/2001(Ά16) και λοιπές διατάξεις) για θέματα ανέλκυσης–απομάκρυνσης–εξουδετέρωσης ναυαγίων στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου(σχετ. έγγραφο Λιμεναρχείο Μεσολογγίου).
  6. Μετάταξη υπαλλήλου κας Μπισμπίκη Αγγελικής σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας σύμφωνα με τον Ν. 3584/2007 αρθρ. 76  και σύμφωνα με το άρθρο 3 του  υπ΄ αριθμό  23127/9-12-2004 Εγκεκριμένου  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΔΛΤΝ.
  7. Καθορισμός θέσεων για έκδοση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2016  στις περιοχές αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του  Ν.2323/95 όπως τροποποιήθηκε με τον  Ν .3190/2003.
Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.