Συνεδριάζει την Τρίτη, 11 Αυγούστου, στις 14:15 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διάθεση πιστώσεων.
2. Έγκριση τεχνικής περιγραφής και ανάθεση του έργου «Τοίχος αντιστήριξης ΤΚ Παλαιοπύργου » σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 249/2015 απόφαση Αναμόρφωσης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας.
3. Έγκριση τεχνικής περιγραφής και ανάθεση του έργου «Τοίχος αντιστήριξης ΤΚ Μανδρινής ΔΕ Αποδοτίας » σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 319/2015 απόφαση Αναμόρφωσης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας.
4. Προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο « Τοπογραφική αποτύπωση τμήματος αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (από οδό Θέρμου έως την τομή της με την ήδη κατασκευασμένη περιμετρική) για την κατασκευή της οδού παράκαμψης Ναυπάκτου (Τμήμα Β) που δεν υλοποιήθηκε», εξασφάλιση πίστωσης, επιλογή τρόπου εκπόνησης, δέσμευση και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
5. Προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) οδού Στύλιας – Φαμίλας», εξασφάλιση πίστωσης, επιλογή τρόπου εκπόνησης, δέσμευση και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

Share on Facebook1Tweet about this on Twitter2Share on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.