Την Τρίτη 7-6-2016 και ώρα 14.15, στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διάθεση πιστώσεων.
2. Έγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής στον εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Ανθοφύτου Δ.Ε. Πυλλήνης.
3. Καθορισμός των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου «ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ».
4. Έγκριση του 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών του πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 4195/23-2-2016 διακήρυξη & εκδίκαση ένστασης κατά του 3ου πρακτικού.
5. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης « Εργαστηριακές δοκιμές, μετρήσεις – γεωτεχνική μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων Τ.Κ. Κλεπάς» της Καραγεωργόπουλος Χρήστος & Συνεργάτες Ε.Ε. με το διακριτικό τίτλο «ΟΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.».

Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.