Μετά από κοινό αίτημα της Α’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ναυπακτίας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των ΔΣ με τον Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη.

Στη συνάντηση ήταν παρόντες οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Καρακώστας Κ. (Πρόεδρος ΔΕΠ) και Σύψας Ι. (Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τα εξής:

1. Χρηματοδότηση των σχολείων – απόδοση των κονδυλίων για επισκευαστικές δαπάνες.

· Οι εκπρόσωποι των δύο πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών και επιστημονικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών έθεσαν το θέμα της οικονομικής ενίσχυσης των σχολικών μονάδων από τον Δήμο Ναυπακτίας κατά τα πρότυπα άλλων Δήμων της χώρας, οι οποίοι καλύπτουν μέρος των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (ύδρευση, φωτισμός, θέρμανση κλπ). Επιπλέον τέθηκε το ζήτημα της πλήρους απόδοσης στις σχολικές μονάδες των επιχορηγήσεων για τις επισκευαστικές δαπάνες, δεδομένου ότι όλες οι σχολικές μονάδες και ιδιαίτερα αυτές της προσχολικής αγωγής υποχρηματοδοτούνται και παρουσιάζουν σημαντική ανεπάρκεια οικονομικών πόρων.

· Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι λόγω της σημαντικής υποχρηματοδότησης των σχολικών μονάδων πρέπει να αποδίδονται τα οφειλόμενα από το Δήμο χρήματα στα σχολεία.

· Από την πλευρά του Δήμου υπήρξε προφορική δέσμευση ότι οι επιχορηγήσεις για τις επισκευαστικές δαπάνες θα αποδοθούν κανονικά στα σχολεία όλων των βαθμίδων, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης και να συντηρηθούν αποτελεσματικά τα σχολεία.

2. Σχολική στέγη

· Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών έθεσαν το θέμα του μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού του Δήμου για τη σχολική στέγη και τονίστηκε η αναγκαιότητα επίσπευσης των σχετικών διαδικασιών, λόγω των σοβαρότατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σχολεία σε όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ως σημαντικά προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης τέθηκαν η επαναλειτουργία του 2ου Γυμνασίου/Λυκείου και η αναβάθμιση των χώρων και της λειτουργίας του ΕΠΑΛ, όπου η τοποθέτηση λυόμενων αιθουσών αποτελεί μια πρόχειρη λύση που αν δεν έχει βραχυχρόνιο ορίζοντα θα υποβαθμίσει σημαντικά τη λειτουργία του συγκεκριμένου σχολείου. Τέθηκαν ακόμη το στεγαστικό πρόβλημα του 3ου Δημοτικού και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αρκετές από τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες και όλα σχεδόν τα νηπιαγωγεία της περιοχής.

· Από την πλευρά του Δήμου τονίστηκε ότι γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση ανάπλαση σχολικών χώρων, συμπεριλαμβανομένου και του ΕΠΑΛ, ενώ παράλληλα αναζητούνται οικόπεδα ή και άλλες εναλλακτικές λύσεις για τη μελλοντική στέγαση σχολικών μονάδων όπως τμήματος του 3ου Δημοτικού για το οποίο αναρτήθηκε η αγορά οικοπέδου.

· Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι οι όποιοι σχεδιασμοί από την πλευρά του Δήμου δεν πρέπει να γίνονται χωρίς τη συμμετοχή των εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας στη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Στις περιπτώσεις αγοράς οικοπέδων για σχολική στέγη πρέπει να προηγείται κατάλληλος χωροταξικός σχεδιασμός και τεκμηριωμένη πρόβλεψη των σχολικών περιφερειών των νέων σχολικών μονάδων ώστε να αποσαφηνίζονται τα όριά τους σε σχέση με τον μαθητικό πληθυσμό της περιοχής και να μην παρατηρούνται φαινόμενα αλληλοεπικάλυψης και μεταφοράς των μαθητών σε μεγάλες αποστάσεις ή ακόμη και φαινόμενα συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων.

3. ΜΚΟ, τοπική αυτοδιοίκηση και σχολεία

Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι:

· Είναι αντίθετοι με την υλοποίηση στα σχολεία εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων από Οργανώσεις Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΜΚΟ) διότι με τον τρόπο αυτό προωθούνται ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα είτε μεμονωμένα είτε σε σύμπραξη με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επίσης τόνισαν ότι είναι απαράδεκτη η όποια χρηματοδότηση του Δήμου προς τις οργανώσεις αυτές για την διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία όταν αυτά υποχρηματοδοτούνται και μάλιστα τη στιγμή που υπάρχουν δημόσιοι εκπαιδευτικοί φορείς υλοποίησης των συγκεκριμένων δράσεων.

· Στη βάση αυτή, οι παρεμβάσεις των ΜΚΟ στα δημόσια σχολεία με την αξιοποίηση δημόσιων κονδυλίων, αποτελούν μοχλό για την έμμεση ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, ενώ οι παρεμβάσεις τους επιβαρύνουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

· Οι παρεμβάσεις του Δήμου στα σχολεία πρέπει να σχετίζονται με την ενίσχυσή τους σε υλικά και μέσα και να μην υπερβαίνουν τα διακριτά όρια των αρμοδιοτήτων τους όπως αυτά έχουν τεθεί θεσμικά. Ουσιαστική μπορεί να είναι επίσης η συνεργασία Δήμου και σχολείων σε πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και αθλητικές δράσεις, ενώ οι παρεμβάσεις των Δήμων στα σχολεία πρέπει να γίνονται πάντα σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και να είναι περιορισμένης έκτασης ώστε να μην διαταράσσεται και να μην επιβαρύνεται η λειτουργία τους.

Από την πλευρά του Δήμου υποστηρίχτηκε ότι δεν υπάρχει άμεση χρηματοδότηση των οργανώσεων αυτών, αλλά κάλυψη κάποιων εξόδων όπως αιθουσών παραστάσεων κλπ.

Share on Facebook7Tweet about this on Twitter1Share on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.