Ο Δήμος Ναυπακτίας  προκειμένου να προβεί στην ανέγερση σχολικού κτηρίου (δωδεκαθέσιου 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου)  προτίθεται να αποκτήσει με κάθε νόμιμο τρόπο (όπως δωροληψία, αγορά, αναγκαστική  απαλλοτρίωση,  κ.λ.π.)  κατάλληλη εδαφική έκταση (οικόπεδο, γήπεδο κ.λ.π) στα εδαφικά όρια της περιοχής όπως αυτή ορίζεται  από τα σημερινά όρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου επεκτεινόμενα ανατολικά του χειμάρρου Σκάλας έως τον δρόμο που οδηγεί στον 3ο Γυμνάσιο και νοτίως της κεντρικής οδού Ναυπάκτου-Ιτέας έως τον δρόμο που οδηγεί στον Βιολογικό καθαρισμό.

           Στα πλαίσια αυτά καλούμε τον όποιο ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη ακινήτου που πιστεύει ότι πληροί τις τιθέμενες προϋποθέσεις να  υποβάλλει στο Δήμο μας την πρότασή του (η οποία θα συνοδεύεται και από οικονομική προσφορά) και  η οποία μαζί με τις λοιπές υποβληθείσες προτάσεις θα εξετασθούν από  τις Υπηρεσίες μας.

            Το ακίνητο που θα αποκτηθεί πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια καταλληλότητας για στέγαση σχολικής μονάδας, να έχει έκταση εμβαδού άνω των 4.000 τ.μ.( για γήπεδο ευρισκόμενο εκτός σχεδίου πόλεως ) ,  να είναι ενιαίο, ή, αν πρόκειται για όμορα ακίνητα του ιδίου ή διαφορετικών ιδιοκτητών, αυτά να αποτελούν ενιαία έκταση εμβαδού άνω των 4.000 τ.μ.( για οικόπεδα ευρισκόμενα εντός σχεδίου πόλεως η έκταση μπορεί να είναι και μικρότερη , αρκεί να τηρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται).  Να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Να έχει πρόσωπο σε δημοτική, ή άλλη νόμιμα υφιστάμενη οδό, επαρκούς πλάτους. Να είναι στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει ή σε περίπτωση που ανήκει εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες. Γίνονται δεκτά και περισσότερα του ενός ακίνητα, καθώς και ακίνητα δύο ή και περισσοτέρων ιδιοκτητών, που να πληρούν όλες τις προδιαγραφές με την προϋπόθεση αυτά να δημιουργούν ενιαία εδαφική έκταση. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από ενιαίο τοπογραφικό διάγραμμα και από κοινή αίτηση – δήλωση προσφοράς ή τα επιμέρους τοπογραφικά των ακινήτων να αποτυπώνουν με σαφήνεια τους ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων. Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κλπ) και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση ενός ακινήτου. Να μην είναι δασική έκταση στο σύνολό του ή σε μέρος του.

         Οι  προτάσεις εκάστου ενδιαφερόμενου μπορούν να κατατίθενται έως και την  10-03-2015  ημέρα Τρίτη στη γραμματεία της Δ/νης Τεχνικών Υπηρεσιών στην Παλαιοπαναγιά  (κτίριο πρώην Sprider) με την ένδειξη : Πρόταση για το 3ο Δημοτικό Σχολείο  Ναυπάκτου.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter1Share on Google+0Email this to someoneShare on LinkedIn0
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.