Έως την Τρίτη, 2 Ιουνίου, στις 13:00 έχουν περιθώριο να καταθέσουν τις προσφορές τους οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού του Δήμου Ναυπακτίας που θα στεγαστεί στο κτήριο του κληροδοτήματος Τσώνη.

Αναλυτικά η πρόσκληση ενδιαφέροντος:

Ο Δήμαρχος Δήμου Ναυπακτίας γνωστοποιεί την πρόθεση του για την προμήθεια εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί στο κτίριο του κληροδοτήματος Τσώνη του Δήμου Ναυπάκτου, στα πλαίσια της μετατροπής του σε κέντρο τέχνης και πολιτισμού του Δήμου Ναυπακτίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.025,00 € (δέκα χιλιάδες είκοσι πέντε ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Leader.
Δεκτοί στην κατάθεση προσφοράς στην επιτροπή του διαγωνισμού μέχρι 02/06/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου είδους εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό επιμελητήριο και με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το άρθρο 5 της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Για λόγους ομοιογένειας, τα προς προμήθεια είδη διαχωρίστηκαν στις εξής ομάδες:

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ
1 ΟΜΑΔΑ 1: Πλήρες σύστημα συναγερμού εγκαταστημένο στο χώρο 800,00 € 184,00 € 984,00 €
2 ΟΜΑΔΑ 2: Μουσικό Όργανο 1.800,00 € 414,00 € 2.214,00 €
3 ΟΜΑΔΑ 3: Εξοπλισμός αμφιθεατρικού χώρου 5.550,00 € 1.276,50 € 6.826,50 €
Στρ/ση 0,50 € 0 0,50 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8150,50 1.874,50 10.025,00

Είναι απαραίτητο, επί ποινή αποκλεισμού, οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε ΟΛΕΣ τις ομάδες και σε ΟΛΑ τα είδη της κάθε ομάδας των προς προμήθεια ειδών του διαγωνισμού.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερεις (4) μήνες από την επόμενη της ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της παρούσης και να προμηθευτούν την μελέτη, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της γνωστοποίησης στο site του Δήμου Ναυπακτίας από τα γραφεία του τμήματος προμηθειών του Δήμου Ναυπακτίας (οδός Κοζώνη τηλ. επικοινωνίας 2634020028).

Κατεβάστε τη Μελέτη

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΘΩΜΑΣ

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter2Share on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.