Διαβάστε αναλυτικά τις 2 προκηρύξεις:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Το Κληροδότημα Δημητρίου Ι.Πλούμη θα χορηγήσει, με επιλογή, υποτροφίες σε δύο (2) νέους ή νέες πρωτοετείς φοιτητές ή φοιτήτριες (νεοεισαχθέντες) καταγόμενους από το χωριό Αμπελακιώτισσας Ναυπακτίας, προκειμένου να σπουδάσουν ως δικηγόροι, μηχανικοί ή ηλεκτρολόγοι και, εάν δεν υπάρχουν φοιτητές ή φοιτήτριες των Σχολών αυτών, σε φοιτητές ή φοιτήτριες οποιαδήποτε σχολής των Α.Ε.Ι., και ελλείψει τέτοιων των Τ.Ε.Ι.
Μεταξύ των υποψηφίων υποτρόφων θα προτιμηθούν:
• Οι έχοντες την εγγύτερη καταγωγή από το χωριό της Αμπελακιώτισσας.
• Οι συγγενείς του διαθέτη φέρνοντας το επώνυμο Πλούμη.
• Οι έχοντες την υψηλότερη βαθμολογία απολυτηρίου Λυκείου και εισαγωγή στις Ανώτατες Σχολές.

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν:
1. Απολυτήριο Λυκείου και βεβαίωση πρόσβασης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
2. Πιστοποιητικό σπουδών ΑΕΙ και ΤΕΙ.
3. Βεβαίωση καταγωγής από την Αμπελακιώτισσα.
4. Βεβαίωση συγγένειας με το Δωρητή.

Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε 125,00 ευρώ μηνιαίως για όλο το χρόνο για κάθε υπότροφο. Η εξακολούθηση χορήγησης της υποτροφίας κατά τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη και έως την συμπλήρωση των προβλεπόμενων από κάθε σχολή εξαμήνων φοίτησης θα εξαρτάται από την επιτυχή παρακολούθηση τουλάχιστον των 2/3 των προβλεπόμενων ανά ακαδημαϊκό έτος μαθημάτων της Σχολής και με ικανοποιητική βαθμολογία.
Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο γραφείο του κληροδοτήματος του Δήμου Ναυπακτίας Φαρμάκη 26, μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2015.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την γραμματέα του κληροδοτήματος Χωραφά Σταυρούλα και στo τηλ.2634027026.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι. ΠΛΟΥΜΗ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Η Διοικούσα Επιτροπή του κληροδοτήματος «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ» θα χορηγήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξεις, του Κ.Δ.18/23.08.1941 (ΦΕΚ Α 286) και με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4182/10-9-2013 ΦΕΚ(185) με επιλογή μία (1) υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σε αποφοίτους μαθητές και μαθήτριες των Λυκείων Ναυπάκτου.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να κατάγονται από την Επαρχία Ναυπακτίας ή από την πρώην κοινότητα Μοναστηρακίου Δωρίδος.
2. Να είναι απόφοιτοι των Λυκείων της Ναυπάκτου και να έχουν φοιτήσει σε αυτό τουλάχιστον τις τρεις τελευταίες τάξεις.
3. Να έχουν αποφοιτήσει από το Λύκειο με βαθμό «άριστα»,όταν δεν υπάρχουν αριστούχοι να έχουν πρωτεύσει.
4. Να έχουν εις το απολυτήριο διαγωγή «κοσμιωτάτη».
5. Να είναι αποδεδειγμένος άποροι, να μη δύναται δηλ. να συνεχίσουν τις Πανεπιστημιακές τους σπουδές με δικές τους δαπάνες ή της οικογένειάς των.
6. Η επιστήμη της εκλογής τους να περιορίζεται μεταξύ των Τμημάτων της Φυσικομαθηματικής Σχολής.

Το ετήσιο ποσό της υποτροφίας ορίζεται 2.350,00 ευρώ. Η καταβολή της υποτροφίας θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία και θα διαρκέσει ως το τέλος των κανονικών σπουδών, εφόσον οι υπότροφοι θα έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους, δηλαδή θα περνούν ικανοποιητικό αριθμό μαθημάτων τους, σε κάθε εξεταστική περίοδο κάθε έτους, διαφορετικά η υποτροφία θα διακόπτεται.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Ναυπάκτου, η της πρώην Κοινότητας Μοναστηρακίου Δωρίδας, με το οποίο θα βεβαιούνται ο «τόπος καταγωγής» του υποψηφίου υποτρόφου ή ενός τουλάχιστον εκ των γονέων του.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου από την οποία θα προκύπτει η ηλικία του που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 χρόνων.
3. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι έχουν εγγραφεί και φοιτούν σε Τμήμα Φυσικομαθηματικής Σχολής της χώρας.
4. Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου.
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (για το οποίο θα γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την αρμόδια Υπηρεσία).
6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προκειμένου περί οικογένειας μέχρι τέσσερα μέλη και το οποίο θα προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, καθώς και αντίγραφο Ε9 που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου, ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητας του από υποτροφία η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους προς το κληροδότημα «Δημητρίου Ασημακόπουλου», στη Δ/νση Φαρμάκη 26, Ναύπακτος 30300, μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2015.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την γραμματέα του κληροδοτήματος κ.Χωραφά Σταυρούλα και στο τηλ.2634027026.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
κος ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.