Σύμφωνα με την πρόσληση που υπογράφεται από τον πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ναυπακτίας, Κωνσταντίνο Νούλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών φαρμακείου ανά δημοτική ενότητα, για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Οι προσφορές υποβάλλονται το αργότερο έως την Δευτέρα   14 Δεκεμβρίου  2015 και ώρα 14:00, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας (Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού, Τ.Κ. 30020, Πλατανίτης Αντιρρίου). Επίσης, μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικά με ευθύνη των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας, έως την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. Σε διαφορετική περίπτωση, οι προσφορές απορρίπτονται.

Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 14:00, τις εργάσιμες ημέρες, στο τηλέφωνο 2634038111 και στα γραφεία της επιχείρησης. Αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας: κ. Πέτσας Κων/νος.

 

Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.