Την Παρασκευή 12-2-2016  και ώρα 19:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), θα διεξαχθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Τη χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ANAΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ» του κ. ΤΣΙΡΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Βασιλείου στην οδό Αποκαύκου 12 στη Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου  Δήμου Ναυπακτίας.
  2. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος  «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΦΕ & ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», στην  οδό Αθανασιάδη Νόβα 13 [Ο.Τ.56] στη Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου – Δήμου Ναυπακτίας στην   ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ του Χρήστου.
  3. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος  «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», στην  οδό Ν. Μπότσαρη  9 [Ο.Τ. 71] στη Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου – Δήμου Ναυπακτίας στην  Εταιρεία με την Επωνυμία « Ν & Ε. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟ του Γεωργίου.
  4. Τη χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ANAΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ» της ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του Χρήστου στην οδό Αθ. Νόβα [Ο.Τ. 14] στη Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου  Δήμου Ναυπακτίας.
  5. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:1982/27-1-2016 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με θέμα «Παροχή γνώμης για καθορισμό ή μη θέσης περιπτέρου στη Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου-ΔΕ Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας και συγκεκριμένα Γ΄ Εργατικές Κατοικίες, πλησίον της πλατείας».

Share on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.