Την Τετάρτη, 10η  Φεβρουαρίου    2016     και ώρα  12:00  στο  χώρο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , που βρίσκεται στο  δημοτικό κτίριο του Ξενία, θα συνεδριάσει ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας, με  τα  εξής   θέματα  της  ημερήσιας Διάταξης  :

 1. Παράταση άσκησης  αρμοδιοτήτων  των  υφιστάμενων  Φo. Δ. Σ. Α     (άρθρα 16 του Ν. 4071/2012)  μέχρι  31-05-2016 . ( Πράξη Νομοθετικού  Περιεχομένου  ΦΕΚ  αρ. 184/30-12-2015 τεύχος  πρώτο   άρθρο 8).
 2. Ορισμός Ορκωτών ελεγκτών  χρήσεως
 3. Αποτύπωση  οικονομικής  κατάστασης του  συνδέσμου 31-12-2015.
 4. Ορισμού εκπροσώπων – υπόλογων διαχειριστών   του λογαριασμού  του  συνδέσμου στην  ALPHA   BANK   Υποκατάστημα    Ναυπάκτου – κλείσιμο λογαριασμού –  μεταφορά  υπολοίπου  στην Τράπεζα  Πειραιώς.
 5. Ορισμού εκπροσώπων – υπόλογων διαχειριστών   του λογαριασμού  του  συνδέσμου στην  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ    Υποκατάστημα    Ναυπάκτου.
 6. Έγκριση παράτασης  εργασιών  του  έργου « ΕΡΓΑ   ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ   ΧΥΤΑ  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ » μέχρι 31-03-2016.
 7. Έγκριση παράτασης  εργασιών  του  έργου « ΤΕΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ   ΚΑΙ   ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΩΝ  ΠΡΑΝΩΝ  ΚΥΤΤΑΡΟΥ Κ1 » μέχρι 31-05-2016.
 8. Ψήφιση Τεχνικού  Προγράμματος
 9. Έγκριση σχεδίου δράσης  2016  του  Συνδέσμου .
 10. Εντολή άμεσης εκτέλεσης δαπανών που αφορούν πληρωμή , φόρων  , Ασφάλεια οχημάτων ,   εξόφληση λειτουργίας ΧΥΤΑ  2015 (  για  πληρωμή  προσωπικού)  μέχρι έγκριση  προϋπολογισμού.
 11. Λειτουργία ΧΥΤΑ – Συστημάτων Ανακύκλωσης – ΣΜΑ  Θέρμου – Διαχείριση Βαριών  Αντικειμένων μέχρι 31-05-2016  και  έγκριση  προϋπολογισμού.
 12. Ενημέρωση Αντιπροέδρου για τα  συμπεράσματα του  διήμερου ειδικού θεματικού συνεδρίου της Κ Ε Δ Ε  στην Αλεξανδρούπολη με θέμα «Τα Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των Ο.Τ.Α. – Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων»
 13. Ενημέρωση -Έγκριση  δαπανών  συνδέσμου.

Share on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.