Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, θέλοντας νά τιμήση τούς Προστάτες τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας, τούς Τρεῖς Ἱεράρχες, καί νά παρακινήση καί βοηθήση τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς Μέσης Ἐκπαίδευσης τῆς Ναυπακτίας καί τοῦ Ἁγίου Βλασίου νά ἔρθουν σέ μεγαλύτερη ἐπαφή μέ τούς Τρεῖς Ἱεράρχες καί νά ἀναδιφήσουν στό σπουδαῖο θεολογικό, συγγραφικό, ἀνθρωπιστικό, κοινωνικό ἔργο τους, προκήρυξε μαθητικό Διαγωνισμό, σέ συνεργα­σία μέ τήν Διεύθυνση Μέσης Ἐκπαίδευσης Αἰτωλοακαρνανίας, μέ θέμα «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες (Μέγας Βασίλειος -Γρηγόριος Θεολόγος – Ἰωάννης Χρυσόστομος) καί ἡ οἰκογένεια».  Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες εἶναι καρποί οἰκογενειῶν πού ἀνέδειξαν πολλούς ἁγίους καί οἱ ἴδιοι μίλησαν γιά τόν ρόλο τῆς οἰκογένειας στήν ψυχολογική καί πνευματική ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν.

Ὁ Διαγωνισμός ἀπευθύνεται στούς μαθητές-μαθήτριες ὅλων τῶν τάξεων τῶν Λυκείων καί τῶν Γυμνασίων (δημόσιων καί ἰδιωτικῶν) τῆς Ναυπακτίας καί τοῦ Ἁγίου Βλασίου (Τριχωνίδος, πρ. Παρα­καμπυλίων) καί σέ ὅσους κατοικοῦν στήν Μητρόπολή μας, ἀλλά φοιτοῦν σέ Σχολεῖα ἐκτός αὐτῆς, οἱ ὁποῖοι μποροῦν νά ἐργασθοῦν ἀτομικά ἢ σέ ὁμάδες.

Τό θέμα τοῦ Διαγωνισμοῦ εἶναι κοινό, ἀλλά θά ἀξιολογηθοῦν ξεχωριστά οἱ μαθητές τοῦ Γυμνασίου ἀπό τούς μαθητές τοῦ Λυκείου καί βεβαίως θά ὑπάρχουν ξεχωριστά βραβεία γιά κάθε βαθμίδα (Γυμνάσιο-Λύκειο).

Ὁ κάθε διαγωνιζόμενος μπορεῖ νά δημιουργήση ἕνα πεζό κείμενο (δοκίμιο, διήγημα, χρονογράφημα)  ἤ ἕνα ποίημα.

Τά ἔργα τῶν διαγωνιζομένων θά τά ἀξιολογήση εἰδική ἑπταμελής Ἐπιτροπή, ἀπό θεολόγους καί φιλόλογους.

Θά δοθοῦν τρία ἔπαθλα (ἔπαινος, εἰκόνα, βιβλίο καί χρηματικό ποσό) γιά κάθε βαθμίδα (Γυμνάσιο-Λύκειο). Θά δοθοῦν ἀκόμη ἔπαινοι, κατά τήν κρίση τῆς Ἐπιτροπῆς, καί σέ ἄλλα ἔργα πού θά διακριθοῦν, ἐνῶ καί σέ κάθε διαγωνιζόμενο, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἐπίδοσή του, θά δοθῆ ἀναμνηστικό συμμετοχῆς.

Ὁ Διαγωνισμός λήγει στίς 22 Ἰανουαρίου 2016 καί ἡ βράβευση θά γίνη στίς 29 Ἰανουαρίου, μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.

Ἀναλυτικά οἱ ὅροι τοῦ Διαγωνισμοῦ, καθώς καί βοηθητικά στοιχεῖα γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ θέματος, εἶναι ἀναρτημένα στήν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεως www.parembasis.gr.

Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.