Με το θέμα της αγοράς οικοπέδου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, συνεδριάζει τη Δευτέρα, 16 Μαΐου, στις 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας.

Αναλυτικά η ατζέντα της συνεδρίασης:

 1. Αγορά οικοπέδου για 3ο Δημοτικό Σχολείο. (εισηγητής κ. Καρακώστας)

 2. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρον για τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων οδού πρόσβασης προς Χ.Υ.Τ.Α.» Τ.Κ. Βλαχομάνδρας» προϋπολογισμού 10.243,90 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). (εισηγητής κ. Καρακώστας).

 3. Συγκρότηση επιτροπής για την γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την «Μελέτη Μορφολογικών Κανόνων Οικισμών μέχρι 2000 κατοίκων». (εισηγητής κ. Καρακώστας).

 4. Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑΣ προϋπολογισμού 57.000€. (εισηγητής κ. Καρακώστας)

 1. Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις ΤΚ Δορβιτσάς, Γάβρου» της Δημοτικής Ενότητας Πυλλήνης. (εισηγητής κ. Καρακώστας)

 2. Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κεντρικού δρόμου Τ.Κ. Σίμου» της πράξης με τίτλο «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Σίμου Πυλήνης» της Δημοτικής Ενότητας Πυλλήνης. (εισηγητής κ. Καρακώστας)

 3. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση κτιρίου Ξενία». (εισηγητής κ. Καρακώστας)

 4. Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Αποκαύκου 12 στην Δ.Κ. Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Καρακώστας)

 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2016. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)

 6. Έγκριση διενέργειας προμηθειών. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)

 7. Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)

 8. Επιστροφή χρημάτων ως αρχεωστήτως καταβληθέντα. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)

 9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και παράτασης του υποέργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ». (εισηγητής κ. Κοτσανάς)

 10. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του 1ου δημοτικού σχολείου Ναυπάκτου, με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας (υποέργο 5)» προϋπολογισμού 294.327,35 € (με το ΦΠΑ). (εισηγητής κ. Κοτσανάς)

 11. Μετατόπιση στύλου ΔΕΗ στην ΤΚ Γαλατά. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
 12. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε στύλο ΔΕΗ στην ΤΚ Τρικόρφου. (εισηγητής κ. Κοτσανάς).
 13. Ορισμός μελών Συντονιστικής επιτροπής λειτουργίας ΚΑΠΗ Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Ράπτης)

 14. Έγκριση διοργάνωσης πολυήμερης εκδρομής του ΚΑΠΗ – έγκριση δαπάνης συμμετοχής από Δήμο – αναμόρφωση προϋπολογισμού – Ψήφιση πίστωσης. (εισηγητής κ. Ράπτης).

 15. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την υλοποίηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ορεινής Ποδηλασίας 2016 στη Ναύπακτο με τίτλο «LEPANTO Πανελλήνιο Πρωτάθλημα cross Country Bike 2016». (εισηγητής κ. Σύψας)

 16. Έγκριση αιτήματος ΜΚΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ + ΜΠΛΕ» συνδιοργάνωσης Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ορεινής Ποδηλασίας 2016 με τίτλο «LEPANTO Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Cross Country Bike 2016» – Έγκριση δαπάνης- ψήφιση πίστωσης. (εισηγητής κ. Σύψας).

 17. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών έτους 2016 (έκτακτων αναγκών) στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας. (εισηγητής κ. Σύψας).

 18. Έγκριση επιχορήγησης Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Α.Ο με διακριτό τίτλο ΑΙΑΝΤΑΣ » – διάθεση πίστωσης. (εισηγητής κ. Σύψας).

 

Share on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.