Συνεδριάζει την Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 14:15 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας στο κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα της Ιλάρχου Τζαβέλα, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διάθεση πιστώσεων.
2. Εγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής στον εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Κεντρικής.
3. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση του γηπέδου ποδοσφαίρου της Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου».
4. Έλεγχος των προσκομισθέντων εκ νέου δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης του έργου « Συντήρηση και ανύψωση σχαρών, φρεατίων Δ.Ε. Ναυπάκτου».

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter2Share on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.