Κτήριο στο κέντρο της πόλης αναζητά ο Δήμος Ναυπακτίας προκειμένου να στεγαστεί σε αυτό το Κοινωνικό Παντοπωλείο-Μαγειρείο.

Σημειώνεται πως σήμερα η “Τράπεζα Αγαθών» στεγάζεται σε ακίνητο που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Λυγιά. Για το λόγο αυτό, δεν είναι και λίγοι εκείνοι που έχουν ζητήσει να βρεθεί νέο κτήριο, το οποίο θα βρίσκεται κοντά στο κέντρο της Ναυπάκτου, προκειμένου να διευκολύνεται η μετακίνηση όσων επισκέπτονται τη συγκεκριμένη δομή. Ωστόσο σε δημόσιες συζητήσεις έχει εκφραστεί και η άλλη άποψη που κάνει λόγο για το ότι η ιδιωτικότητα των ωφελούμενων διασφαλίζεται όταν το κτήριο βρίσκεται σε όχι και τόσο κεντρικό σημείο της πόλης.

Στη σχετική διακήρυξη που υπογράφεται από το Δήμαρχο Ναυπακτίας Τάκη Λουκόπουλο, αναφέρεται:

Εκτίθεται σε μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η μίσθωση από τον Δήμο ακινήτου, προκειμένου να στεγαστεί η «Τράπεζα Αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Μαγειρείο)».

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως Λαγκαδούλα έως το ρέμα Σκά, να είναι ισόγειο και να έχει επιφάνεια 80 έως 90 τ.μ.  και αύλειο χώρο.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθεί από τον Δήμαρχο Ναυπακτίας με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας.

Η μίσθωση θα αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού και για τουλάχιστον  τέσσερα (4) έτη.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης, ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής ποσού ίσου προς το 10% της προσφοράς του.

Οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων καταλλήλων για τον ανωτέρω σκοπό καλούνται να υποβάλλουν στο Δήμο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, δηλαδή μέχρι την 28/01/2016, έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, βρίσκονται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ναυπακτίας και στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, πάροδος Α. Κοζώνη 303 00 Ναύπακτος.

Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.