Για τις 20:00, σήμερα 30 Ιουνίου, είναι προγραμματισμένη Τακτική Γενική Συνέλευση στην Αιτωλική Αναπτυξιακή.

Αναλυτικά τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1.Υποβολή και έγκριση ισολογισμού εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ” αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεων για πεπραγμένα της ανωτέρω χρήσης

3.Εκλογή ενός τακτικού και ενός ανπαληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση του 2015

4.Επικύρωση αποφάσεων ΔΣ

5.Προγραμματική περίοδος 2014-2020

6.Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

7.Ανακοινώσεις

Share on Facebook2Tweet about this on Twitter2Share on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.