Σύμφωνα με την Αιτωλική Αναπτυξιακή και με την υπ΄αριθμ. 9445/22-5-2015 απόφαση του Αν. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατανεμήθηκε στο Τοπικό Πρόγραμμα “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” της Εταιρείας επιπλέον ποσό δημόσιας δαπάνης 1,2 εκ.€.

Έτσι, η δημόσια δαπάνη του Τοπικού Προγράμματος ανέρχεται σε 9.800.900,00€ (από 6.700.000€ που εγκρίθηκε αρχικά το 2009) και παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων της 7ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που καλύπτουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: Κατανομή LEADER ΠΑΑ

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter2Share on Google+0Email this to someone
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.