Τα σχέδια βελτίωσης (εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων) παρέχουν στήριξη σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με επενδύσεις που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό τους, στη βελτίωση της παραγωγής μέσω επέκτασης και στην αύξηση της αξίας των παραγόμενων προϊόντων. Τα Σχέδια Βελτίωσης αποσκοπούν στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με στόχο τη μετατροπή τους σε σύγχρονες παραγωγικές μονάδες του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης.

ΑΜΠΕΛΙΑ

Επιλέξιμες Μονάδες για τα Σχέδια Βελτίωσης

Ζωϊκή παραγωγή (κτηνοτροφία): Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής/ Αγελάδες βοσκής ή θηλάζουσες/ Αμιγής πάχυνση μοσχαριών/ Αγελάδες βοσκής & αμιγής πάχυνση μοσχαριών/ Αιγοπρόβατα/ Χοιροτροφία/ Πτηνοτροφία/ Μόνοπλα αυτοχθόνων ελληνικών φυλών/ Μελισσοκομία/ Σηροτροφία/ Σαλιγκαροτροφία/ Επενδυτικά σχέδια βελτίωσης προσαρμογής σε νεοεισερχόμενα κοινοτικά πρότυπα

Φυτική παραγωγή: Οπωροκηπευτικά/ Ελιά & Ελαιόλαδο/ Αμπέλια/ Αρωματικά φυτά/ Μανιτάρια

Καθετοποίηση της παραγωγής: Υπό την προϋπόθεση στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης, οι σχετικές εγκαταστάσεις να πληρούν τις προϋποθέσεις του συστήματος διασφάλισης της υγιεινής των τροφίμων (HACCP)1) γάλα, 2) πουλερικά, 3) διάφορα ζώα, 4) δημητριακά, 5) ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά, 6) οπωροκηπευτικά, 7) άνθη, 8) αρωματικά φυτά.

Επιλέξιμες Δαπάνες για τα Σχέδια Βελτίωσης

• Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός και μετεγκατάσταση γεωργικών κτιρίων και κατασκευών (σταβλικές εγκαταστάσεις, θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, αγροτικές αποθήκες)

• Αγορά γεωργικών ελκυστήρων και παρελκόμενων μηχανημάτων

• Αγορά κτηνοτροφικού εξοπλισμού (αρμεκτικά, χαρμανιέρες, σιλό κτλ.)

• Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός καθετοποίησης της παραγωγής (συσκευασία, συντήρηση-ψύξη), όπως οινοποιεία, τυροκομεία κτλ.

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης σε ρεύμα, μεταξύ αυτών και βιομάζα

• Έγγειες βελτιώσεις, όπως γεωτρήσεις, υδατοδεξαμενές κτλ

• Επενδύσεις για μελισσοκομικό εξοπλισμό και μελισσοκομικά εργαστήρια

• Ίδρυση εγκαταστάσεων ειδικών εκτροφών (σαλιγκάρια, σηροτροφία)

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών

• Μελισσοκομικό και ανθοκομικό αυτοκίνητο

• Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις ανωτέρω (μελέτες, αδειοδοτήσεις, οικοδομικές άδειες, συμβολαιογραφικά έξοδα κτλ)

agrotes-trakter-gi
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νέα πολυαναμενόμενα Σχέδια Βελτίωσης επισκεφθείτε τον ιστότοπο: thinkid.gr – Παναγιώτης Κεχαγιάς

Share on Facebook28Tweet about this on Twitter2Share on Google+0Email this to someoneShare on LinkedIn0
 
 

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί.