Σαλαμούρας Χρήστος

salamouras (1)Η συμμετοχή μου στα κοινά δεν είανι προσωπική προβολή, ούτε παιχνίδι απλής συμμετοχής.

Είναι ηθική υποχρέωση, είναι αγάπη για τον τόπο, είναι προσφορά με ανιδιοτέλεια και ταυτόχρονα επίγνωση των ευθυνών, γνώση και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και χάραξη στρατηγικών.

Σαλαμούρας Χρήστος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Ενωτική Πρωτοβουλία

Τάκης Λουκόπουλος.